Skip to main content
Fusion for Energy (F4E) - Logo

Īss apraksts

 • Uzdevums: sniegt ES ieguldījumu ITER partnerībā un uzturēt sadarbību ar Japānu zinātniski pētnieciskos projektos kodolsintēzes jomā
 • Direktors: Johannes Schwemmer
 • Dibināšanas gads: 2007
 • Darbinieku skaits: 446
 • Atrašanās vieta: Barselona (Spānija)
 • Tīmekļa vietne: Kodolsintēze enerģijas ieguvei

Ko šī iestāde dara?

Šī ES organizācija gādā par ES ieguldījumu ITER projektā, kura mērķis ir pierādīt, ka kodolsintēzē iegūtās enerģijas izmantošana ir zinātniski un tehnoloģiski īstenojama. 

Viens no galvenajiem F4E uzdevumiem ir sadarbība ar rūpniecību, maziem un vidējiem uzņēmumiem un pētniecības organizācijām, lai izstrādātu un piedāvātu:

 • dažādus tehnoloģijas komponentus;
 • inženiertehniskus pakalpojumus un ITER projektam domātus uzturēšanas un atbalsta pakalpojumus. 

ITER pēta kodolsintēzi — procesu, kas apgādā ar enerģiju Sauli un zvaigznes. Mērķis ir izstrādāt drošu, neierobežotu un ekoloģisku enerģijas avotu. ES sedz gandrīz pusi būvniecības izmaksu, bet atlikušo daļu vienādi sadala starp pārējiem sešiem dalībniekiem:

 • Ķīnu,
 • Japānu,
 • Indiju,
 • Dienvidkoreju,
 • Krievijas Federāciju;
 • ASV.

Projekta bāze ir Francijā

F4E atbalsta zinātniski pētnieciskas iniciatīvas kodolsintēzes jomā, ievērojot ar Japānu noslēgto Vienošanos par plašāku pieeju. Tā uzdevums ir sagatavot demonstrējumiem paredzētu kodolsintēzes reaktoru (DEMO) būvi. 

Kas ir ieguvēji?

 • Visa Eiropas Savienības sabiedrība – tā bauda priekšrocības, ko sniedz plašāka un ekoloģiskāka energoresursu kombinācija;
 • Eiropas rūpniecība, mazie un vidējie uzņēmumi un pētniecības un izstrādes organizācijas — tās varēs stabili un konkurētspējīgi piedalīties nākotnes kodolsintēzes tirgū;
 • Eiropas konkurētspēja – to stimulē inovācija, izaugsme, zināšanas un darbvietas;
 • Eiropas Enerģētikas savienība un tās ietekme pasaulē.

Skatīt arī

Biļetens

Degpunktā

Gada ziņojums

Faktu lapas

Brošūras

Kontaktinformācija

Nosaukums
Kodolsintēze enerģijas ieguvei (F4E)
Tīmekļvietne
http://fusionforenergy.europa.eu
E-pasts
Tālruņa numurs
+34 93 320 18 00
Faksa numurs
+34 93 320 18 51
Pasta adrese
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spānija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi