Skip to main content
Fusion for Energy (F4E) - Logo

Informacje ogólne

 • Zadania: zarządzanie wkładem UE w projekt ITER i współpraca z Japonią przy projektach badawczych w dziedzinie syntezy jądrowej
 • Dyrektor: Johannes Schwemmer
 • Rok ustanowienia: 2007
 • Liczba pracowników: 446
 • Siedziba: Barcelona (Hiszpania)
 • Strona internetowa: Fusion for Energy

Zakres działalności

Jest to unijna organizacja, która zarządza wkładem UE w projekt ITER, którego celem jest wykazanie, że energia termojądrowa jest realnym źródłem energii alternatywnej. 

Jednym z głównych zadań tego przedsięwzięcia jest współpraca z przemysłem, małymi i średnimi przedsiębiorstwami i organizacjami naukowymi przy:

 • tworzeniu wielu składników technologii
 • zapewnianiu usług z zakresu inżynierii i konserwacji oraz usług pomocniczych dla projektu ITER. 

ITER prowadzi badania naukowe w dziedzinie syntezy termojądrowej – procesu, który napędza słońce i gwiazdy. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego, niewyczerpalnego i przyjaznego dla środowiska źródła energii. UE pokrywa prawie połowę kosztów budowy, natomiast pozostała część jest podzielona równo między pozostałych sześciu uczestników projektu:

 • Chiny
 • Japonię
 • Indie
 • Republikę Korei
 • Federację Rosyjską
 • USA.

Projekt realizowany jest we Francji

„Fusion for Energy” wspiera inicjatywy badawcze w dziedzinie fuzji termojądrowej za pośrednictwem umowy dotyczącej działań w ramach szeroko zakrojonej koncepcji, podpisanej z Japonią. Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie budowy reaktorów syntezy jądrowej do celów demonstracyjnych (DEMO

Korzyści

 • Obywatelom UE – dzięki powszechniejszemu dostępowi do zrównoważonego koszyka energetycznego
 • Europejskiemu przemysłowi, małym i średnim przedsiębiorstwom i instytucjom zajmującym się badaniami naukowymi i rozwojem – dzięki dużemu udziałowi w przyszłym rynku syntezy jądrowej na konkurencyjnych zasadach
 • Konkurencyjności Europy – dzięki stymulowaniu innowacji, wzrostu gospodarczego, rozpowszechniania wiedzy i tworzenia miejsc pracy
 • Europejskiej unii energetycznej i jej wpływom na arenie międzynarodowej.

Zobacz również

Biuletyn informacyjny

Najważniejsze osiągnięcia

Roczny raport

Materiały informacyjne

Broszury

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Fusion for Energy (F4E)
Strona internetowa
http://fusionforenergy.europa.eu
E-mail
Tel.
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
Adres pocztowy
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Hiszpania
Media społecznościowe