Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Fusion for Energy (F4E) - Logo

Prehľad

 • Úloha: riadi aktivity EÚ v rámci projektu ITER a spolupracuje s Japonskom na projektoch výskumu a vývoja jadrovej syntézy
 • Riaditeľ: Johannes Schwemmer
 • Rok zriadenia: 2007
 • Počet zamestnancov: 446
 • Sídlo: Barcelona (Španielsko)
 • Webové sídlo: Fusion for Energy

Úlohy

Ide o organizáciu, ktorá riadi príspevok EÚ v rámci projektu ITER, ktorého cieľom je preukázať vedeckú a technologickú realizovateľnosť termojadrovej energie. 

Jednou z jeho hlavných úloh je spolupráca s priemyslom, malými a strednými podnikmi a výskumnými inštitúciami na vývoji a poskytovaní:

 • rôznych technologických komponentov,
 • služieb inžinierstva, údržby a podpory na posilnenie projektu ITER. 

Projekt ITER slúži na výskum jadrovej syntézy, procesu vzniku energie, ktorý je známy zo slnka a hviezd. Cieľom je vytvoriť bezpečný, neobmedzený a ekologický zdroj energie. EÚ znáša takmer polovicu stavebných nákladov, pričom zvyšok je rovnomerne rozdelený medzi ďalších 6 strán:

 • Čínu,
 • Japonsko,
 • Indiu,
 • Kórejskú republiku,
 • Ruskú federáciu,
 • USA.

Projekt je situovaný do Francúzska

Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E) podporuje výskumné iniciatívy v oblasti jadrovej syntézy prostredníctvom dohody o širšom prístupe podpísanej s Japonskom. Jeho úlohou je pripraviť výstavbu demonštračných reaktorov jadrovej syntézy (DEMO). 

Kto má z činnosti osoh

 • Verejnosť v EÚ – vďaka rozšíreniu udržateľného energetického mixu.
 • Európsky priemysel, malé a stredné podniky a organizácie výskumu a vývoja – vďaka silnej, konkurencieschopnej účasti na budúcom trhu jadrovej syntézy.
 • Konkurencieschopnosť Európy – vďaka stimulom pre inovácie, rast, znalosti a zamestnanosť.
 • Európska energetická únia a jej medzinárodný dosah.

Klikni tiež na...

Informačný bulletin

Aktuálne témy

Výročná správa

Informačné listy

Brožúry

Kontakt

Meno/Názov
Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E)
Webové sídlo
http://fusionforenergy.europa.eu
E-mailová adresa
Telefónne číslo
+34 93 320 18 00
Faxové číslo
+34 93 320 18 51
Poštová adresa
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Španielsko
Sociálne médiá