Skip to main content
Fusion for Energy (F4E) - Logo

Pregled

 • Naloga: Agencija upravlja delež EU v projektu ITER in sodeluje z Japonsko pri raziskovalnih projektih v zvezi z fuzijo.
 • Direktor: Johannes Schwemmer
 • Ustanovitev: 2007
 • Število zaposlenih: 446
 • Sedež Barcelona (Španija)
 • Spletišče: Fuzija za energijo

Naloge

Agencija vodi evropski del projekta ITER, katerega namen je dokazati znanstveno in tehnološko izvedljivost fuzije kot vira energije. 

Med glavnimi nalogami je sodelovanje z industrijo, malimi in srednjimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami pri razvijanju in dobavi:

 • raznih tehnoloških komponent
 • inženirskih, vzdrževalnih in podpornih storitev za projekt ITER 

V projektu ITER raziskujejo fuzijo, proces, ki daje energijo soncu in zvezdam, in si prizadevajo zgraditi varen, neomejen in okoljsko čist vir energije. Evropska unija krije skoraj polovico stroškov gradnje, druge si deli preostalih 6 partnerjev:

 • Kitajska
 • Japonska
 • Indija
 • Republika Koreja
 • Ruska federacija
 • ZDA

Sedež projekta je v Franciji

Agencija podpira fuzijske raziskave tudi v okviru sporazuma o širšem pristopu, ki ga je podpisala z Japonsko in katerega namen je priprava na gradnjo demonstracijskih fuzijskih reaktorjev (DEMO). 

Koristi

 • Splošna javnost EU – več trajnostnih virov energije
 • Evropska industrija, mala in srednja podjetja, raziskovalne organizacije – zaradi močne, konkurenčne udeležbe na prihodnjem trgu fuzije
 • Evropska konkurenčnost – zaradi spodbud za inovacije, gospodarsko rast, znanje in delovna mesta
 • Evropska energetska unija in njen mednarodni vpliv

Glej tudi

Bilten

Poudarki

Letno poročilo

Informativni listi

Brošure

Kontakt

Ime
Fuzija za energijo
Spletna stran
http://fusionforenergy.europa.eu
E-pošta
Telefonska številka
+34 93 320 18 00
Številko telefaksa
+34 93 320 18 51
Poštni naslov
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Španija
Družbeni mediji