Skip to main content
Decentralizuota agentūra

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Apžvalga

 • Vaidmuo: teikia įrodymais grindžiamas konsultacijas pagrindinių teisių klausimais
 • Direktorius: Michael O’Flaherty
 • Įsteigta 2007 m.
 • Darbuotojų skaičius: 105 
 • Adresas: Viena (Austrija)
 • Interneto svetainė:FRA

ES pagrindinių teisių agentūra (FRA) teikia nepriklausomas, įrodymais grindžiamas konsultacijas sprendimus ES ir nacionaliniu mastu priimantiems asmenims ir tokiu būdu prisideda prie pagrįstesnių ir tikslingesnių diskusijų, politikos ir teisės aktų pagrindinių teisių srityje.

Veikla

Ji konsultuoja ES institucijas ir nacionalines vyriausybes pagrindinių teisių klausimais, visų pirma šiose srityse:

 • diskriminacijos,
 • teisės kreiptis į teismą,
 • rasizmo ir ksenofobijos,
 • duomenų apsaugos,
 • aukų teisių,
 • vaikų teisių.

Agentūros tikslas – veiksmingiau remti ir ginti pagrindines teises visoje ES. Siekdama šio tikslo, ji konsultuojasi ir bendradarbiauja su partneriais šiais klausimais:

 • socialinių bei mokslinių tyrimų informacijos ir duomenų rinkimo ir nagrinėjimo,
 • pagalbos ir ekspertų konsultacijų teikimo,
 • komunikacijos ir informuotumo apie teises didinimo.

Nauda

FRA bendradarbiauja su ES institucijomis ir vyriausybėmis – teikia joms nepriklausomų ekspertų konsultacijas ir atlieka pagrindinių teisių analizę. Ji sukūrė tvirtą visų lygių partnerių tinklą, kad jos konsultacijos ir moksliniai tyrimai pasiektų sprendimus priimančius asmenis nacionalinėse vyriausybėse ir ES.

FRA palaiko labai glaudžius darbo santykius su:

Papildoma informacija

Leidiniai ir ištekliai 

Mokslinių tyrimų projektai 

Metinė darbo programa 

2018–2022 m. daugiametė programa

FRA 2018–2022 m. strateginis planas

Pagrindinės teisės. Uždaviniai ir laimėjimai 

Naujienos ir renginiai 

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA)
Interneto svetainė
http://fra.europa.eu/lt/
E. paštas
Telefono numeris
+43 1 580 30 0
Fakso numeris
+43 1 580 30 699
Pašto adresas
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austrija
Socialiniai tinklai