Skip to main content
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Преглед

Разработването на нови лекарствени продукти е трудно, скъпо, неефективно и отнема време. Съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ („ИИЛ 2“) подкрепя сътрудничеството в научните изследвания с цел подобряване на цялостния процес по разработване и повишаване на неговата ефективност, като по този начин на пациентите се дава достъп до по-добри и по-безопасни лекарства.

С какво се занимава

Инициативата за иновативни лекарства подобрява и ускорява разработването на лекарствени продукти, като подкрепя откритото сътрудничество в научните изследвания в отговор на общи предизвикателства.

Чрез нея се финансират съвместни изследователски проекти, които обединяват всички страни, участващи в научните изследвания в областта на здравеопазването, включително:

  • университети,
  • фармацевтичната и други индустрии,
  • малки и средни предприятия,
  • организации на пациенти,
  • регулаторни органи в областта на лекарствените продукти.

Този подход дава резултати в области, в които липсва безопасно и ефективно лечение (например деменция) и/или в които ефектът върху общественото здравеопазване е най-голям (например диабет, антимикробна резистентност). Съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“ също така ръководи проекти по междусекторни въпроси, като безопасност на лекарствата и големи информационни масиви.

Кой има полза от това

  • Пациентите — могат да оказват влияние върху научните изследвания на техните заболявания; в дългосрочен план те и обществото като цяло могат да се възползват от по-бърз достъп до по-добри и по-безопасни лекарства.
  • Научните работници и малките и средни предприятия — получават достъп до финансиране за научни изследвания.
  • Фармацевтичните компании — получават знания и инструменти за подобряване на своите научноизследователски и развойни дейности.
  • Всички участници в проекти — възползват се от експертния опит на други партньори и от възможността да превърнат научни открития в полезни инструменти, като по този начин ускоряват разработването на лекарства.

Вижте също

Покани за предложения

Факти за проекти

Съобщения за медиите

Месечен бюлетин

Контакт

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативни лекарства“

Уебсайт
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 221 81 81
Пощенски адрес
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Бeлгия
Социални медии