Skip to main content
Společný podnik EU

Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Přehled

 • Úloha: Pokročit ve vývoji léčiv usnadněním otevřené spolupráce ve výzkumu
 • Ředitel: Pierre Meulien
 • Partneři: Evropská unie (zastoupená Evropskou komisí) a Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA)
 • Rok zřízení: 2008
 • Počet zaměstnanců: 37
 • Sídlo: Brusel (Belgie)
 • Internetové stránky: Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)

Vývoj nových léčivých přípravků je složitý, nákladný a časově náročný. Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva (IIL 2) podporuje výzkum založený na spolupráci, jehož cílem je vylepšit a zefektivnit celý proces vývoje a umožnit tak pacientům rychlejší přístup k lepším a bezpečnějším léčivům.

Náplň činnosti

Společný podnik optimalizuje a urychluje vývoj léčiv, a to podporou otevřené spolupráce ve výzkumu, jíž by se měly řešit společné problémy.

Financuje výzkumné projekty založené na spolupráci, které propojují všechny strany zapojené do zdravotnického výzkumu, včetně:

 • univerzit
 • farmaceutického průmyslu a jiných odvětví
 • malých a středních podniků
 • sdružení pacientů
 • regulačních orgánů v lékařství

Tento přístup přináší výsledky v případech, kdy chybí bezpečná a účinná léčba (např. u pacientů s demencí) nebo kdy má onemocnění značný dopad na veřejné zdraví (např. v případě cukrovky či rezistence vůči antimikrobiálním látkám). Společný podnik rovněž realizuje projekty týkající se průřezových otázek dotýkajících se mnoha oblastí, jako je bezpečnost léků či nakládání s daty velkého objemu.

Pro koho znamená přínos

 • Pacienti mohou ovlivnit výzkum různých nemocí. V dlouhodobém horizontu získají oni i celá společnost rychlejší přístup k lepším a bezpečnějším léčivům.
 • Výzkumní pracovníci a malé a střední podniky mají díky IIL přístup k finančním prostředkům.
 • Farmaceutické společnosti získají zkušenosti a nástroje ke zlepšení výzkumu a vývoje.
 • Všichni účastníci projektu budou těžit ze zkušeností ostatních partnerů a dostanou možnost převést vědecké poznatky do podoby užitečných nástrojů a zlepšit tak vývoj léčiv.

Viz také

Výzvy k předkládání návrhů

Informace o jednotlivých projektech

Tiskové zprávy

Měsíční zpravodaj

Kontakt

Společný podnik iniciativy pro inovativní léčiva 2 (IIL 2)

Internetové stránky
E-mail
Telefonní číslo
+32 2 221 81 81
Poštovní adresa
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Belgie
Sociální média