Skip to main content
EU's fællesforetagende

IMI 2 (fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Oversigt

 • Rolle: At fremme udviklingen af lægemidler ved at fremme et åbent samarbejde om forskning
 • Direktør: Pierre Meulien
 • Partnere: EU (repræsenteret ved EU-Kommissionen og Den Europæiske Sammenslutning af Farmaceutindustriforeninger (EFPIA)
 • Oprettet: 2008
 • Personale: 37
 • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
 • Website: Fællesforetagendet IMI 2 (IMI 2 JU)

Udvikling af nye lægemidler er vanskeligt, dyrt, ineffektivt og tidskrævende. Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler (IMI 2 JU) støtter forskningssamarbejde for at forbedre hele udviklingsprocessen og gøre den mere effektiv, så patienterne får hurtigere adgang til bedre og sikrere lægemidler.

Hvad laver det?

Forbedrer og fremskynder udviklingen af lægemidler ved at støtte et åbent samarbejde inden for forskning.

Finansierer samarbejdsprojekter, der samler alle de parter, der er involveret i forskning i sundhed, herunder:

 • højere læreanstalter
 • medicinalbranchen og andre industrier
 • små og mellemstore virksomheder
 • patientorganisationer
 • reguleringsmyndigheder på lægemiddelområdet.

Denne tilgang giver resultater ved sygdomme, hvor der mangler sikre og effektive behandlingsformer (f.eks. demens), og/eller hvor konsekvenserne for folkesundheden er størst (f.eks. diabetes, antimikrobiel resistens). Fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler har også projekter om tværgående spørgsmål som f.eks. lægemiddelsikkerhed og big data.

Hvem har gavn af det?

 • Patienterne får indflydelse på forskningen i deres tilstand. På længere sigt får både de og samfundet som helhed glæde af hurtigere adgang til bedre og sikrere lægemidler.
 • Akademiske forskere samt små og mellemstore virksomheder får adgang til forskningsmidler.
 • Lægemiddelfabrikanter får viden og redskaber til at forbedre deres forsknings- og udviklingsaktiviteter.
 • Alle projektdeltagere kan drage fordel af de andre partneres viden og muligheden for at omsætte videnskabelige opdagelser til nyttige redskaber og dermed bidrage til udvikling af lægemidler.

Se også

Indkaldelser af forslag

Projektfaktablade

Pressemeddelelser

Månedligt nyhedsbrev

Kontakt

IMI 2 (fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler)

Websted
E-mail
Telefonnummer
+32 2 221 81 81
Postadresse
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Belgien
Sociale medier