Skip to main content
ELi ühisettevõte

Ühisettevõte IMI 2 (innovatiivsete ravimite algatus)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Ülevaade

 • Ülesanne: edendada ravimite väljatöötamist, hõlbustades avatud koostööd teadusuuringute vallas.
 • Direktor: Pierre Meulien
 • Partnerid: Euroopa Liit (keda esindab Euroopa Komisjon) ja Euroopa Ravimitootjate Organisatsioonide Liit (EFPIA)
 • Asutatud: 2008
 • Töötajate arv: 37
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • Veebisait: IMI 2. ühisettevõte (ühisettevõte IMI 2)

Uute ravimite väljatöötamine on keeruline, kulukas, aeganõudev ja annab vähe reaalseid tulemusi. Innovatiivsete ravimite algatuse (IMI) 2. ühisettevõte toetab teaduskoostööd, et täiustada ravimite väljatöötamise protsessi ja muuta see tulemuslikumaks. Nii jõuavad paremad ja ohutumad ravimid kiiremini patsientideni.

Tegevusvaldkonnad

Ühisettevõte parandab ja kiirendab ravimite väljatöötamist, toetades avatud koostööd teadusuuringute vallas, et teadlased saaksid ühiselt töötada peamiste probleemide kallal.

Selleks rahastatakse teadusalaseid koostööprojekte, millesse on kaasatud kõik tervisealaste teadusuuringute osapooled, sh:

 • ülikoolid,
 • ravimi- ja muude tööstusharude ettevõtted,
 • väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted,
 • patsientide organisatsioonid,
 • ravimialaseid õigusakte väljatöötavad inimesed.

See koostöövorm annab häid tulemusi selliste haiguste puhul, mille jaoks on vähe ohutuid ja hästitoimivaid ravivõimalusi (nt dementsus) ja/või mille mõju rahvatervisele on väga suur (nt diabeet ja ravimiresistentsus). Innovatiivsete ravimite algatuse ühisettevõttel on projekte ka sellistes laiahaardelistes valdkondades nagu ravimiohutus ja suurandmed.

Kasusaajad

 • Patsiendid saavad kaasa aidata oma haiguste teaduslikule uurimisele ning pikemas perspektiivis jõuavad paremad ja ohutumad ravimid kiiremini nende ja teiste ühiskonnaliikmeteni.
 • Teadlased ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted saavad taotleda rahalist toetust oma teadustööle.
 • Ravimifirmad saavad kasutada oma teadus- ja arendustööks vajalikke teadmisi ja töövahendeid.
 • Kõik projektides osalevad inimesed saavad õppida teiste partnerite teadmistest ja kogemustest ning viia teadusavastused praktiliste rakendusteni, mille tulemuseks on uued ja paremad ravimid.

Vaata ka …

Projektikonkursid

Projektide teabelehed

Pressiteated

Igakuine uudiskiri

Kontaktandmed

Ühisettevõte IMI 2 (innovatiivsete ravimite algatus)

Veebisait
E-post
Telefoninumber
+32 2 221 81 81
Postiaadress
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Belgia
Sotsiaalmeedia