Skip to main content
EU:n yhteisyritys

IMI2-yhteisyritys (innovatiiviset lääkkeet)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Perustiedot

 • Tehtävä: edistää lääkkeiden kehittämisessä tarvittavaa avointa tutkimusyhteistyötä
 • Johtaja: Pierre Meulien
 • Yhteistyökumppanit: Euroopan unioni (jota edustaa Euroopan komissio) ja Euroopan lääketeollisuuden yhdistysten liitto (EFPIA)
 • Perustettu: 2008
 • Henkilöstömäärä: 37
 • Toimipaikka: Bryssel, Belgia
 • Verkkosivusto: IMI 2 Joint Undertaking (IMI2 JU)

Uusien lääkkeiden kehittäminen on vaikeaa, kallista, tehotonta ja hidasta. Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyritys (IMI2) tukee tutkimusyhteistyötä ja siten tehostaa lääkkeiden kehittämisprosessia, jotta potilaat saavat pikemmin käyttöönsä entistä parempia ja turvallisempia lääkkeitä.

Tehtävät

IMI tukee lääkealan yhteisten ongelmien ratkaisemisessa tarvittavaa avointa tutkimusyhteistyötä, joka parantaa ja nopeuttaa lääkkeiden kehittämistä.

Se rahoittaa tutkimusyhteistyöhankkeita, joihin osallistuu kaikkia terveysalan tutkimuksen osapuolia, joita ovat esimerkiksi

 • korkeakoulut ja yliopistot
 • lääketeollisuus ja muut teollisuudenalat
 • pienet ja keskisuuret yritykset
 • potilasjärjestöt
 • lääketieteen sääntelyviranomaiset.

Yhteistyö on osoittautunut tulokselliseksi aloilla, joilta puuttuu turvallisia ja tehokkaita hoitokeinoja (esim. dementia) ja/tai jotka ovat kansanterveyden kannalta erityisen merkittäviä (esim. diabetes, mikrobilääkeresistenssi). Innovatiiviset lääkkeet -yhteisyritys on myös käynnistänyt hankkeita, jotka liittyvät monialaisiin kysymyksiin, kuten lääkkeiden turvallisuuteen ja massadataan.

Hyötyjät

 • Potilaat voivat vaikuttaa sairautensa tutkimukseen. Pidemmällä aikavälillä potilaat ja koko yhteiskunta hyötyvät siitä, että paremmat ja turvallisemmat lääkkeet ovat nopeammin käytettävissä.
 • Tutkijat ja pk-yritykset voivat saada tutkimusrahoitusta.
 • Lääkeyhtiöt saavat käyttöönsä uutta tietoa ja välineitä, jotka auttavat niitä tutkimus- ja kehitystyössä.
 • Kaikki hankkeen osanottajat hyötyvät toistensa asiantuntemuksesta ja mahdollisuudesta kehittää tieteelliseen tutkimukseen perustuvia uusia menetelmiä ja uusia lääkkeitä.

Ks. myös

Ehdotuspyynnöt

Hanketiivistelmät

Lehdistötiedotteet

Uutiskirjeet

Yhteydenotot

IMI2-yhteisyritys (innovatiiviset lääkkeet)

Verkkosivusto
Sähköposti
Puhelinnumero
+32 2 221 81 81
Postiosoite
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Belgia
Sosiaalinen media