Skip to main content
Comhghnóthas an AE

Comhghnóthas IMI 2 (an Tionscnamh um Leigheasra Nuálach)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Forbhreathnú

 • Ról: Feabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar leigheasra a fhorbairt trí chomhoibriú oscailte a éascú i réimse an taighde
 • Stiúrthóir: Pierre Meulien
 • Comhpháirtithe: An tAontas Eorpach (faoi ionadaíocht an Choimisiúin Eorpaigh) agus Cónaidhm Eorpach na dTionscal agus na gComhlachas Cógaisíochta (EFPIA)
 • Bliain a bhunaithe: 2008
 • Líon foirne: 37
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: Comhghnóthas IMI 2

Próiseas casta, costasach, neamhéifeachtúil, fadálach é leigheasra nua a fhorbairt. Tugann Comhghnóthas an Tionscnaimh um Leigheasra Nuálach (Comhghnóthas IMI 2) tacaíocht do thaighde comhoibríoch d'fhonn próiseas na forbartha ina iomláine a dhéanamh níos fearr agus níos éifeachtúla ionas go mbeidh fáil níos gasta ag othair ar leigheasanna atá níos fearr agus níos sábháilte.

A ndéanann sé

Déantar forbairt leigheasra a fheabhsú agus a luathú a bhuí leis an tacaíocht a thugann IMI do chomhoibriú oscailte i réimse an taighde d'fhonn dul i ngleic leis na dúshláin choiteanna atá ag na páirtithe éagsúla.

Maoiníonn sé tionscadail chomhoibríocha taighde ina dtugtar le chéile páirtithe de gach cineál a bhfuil baint acu le taighde ar an tsláinte, mar shampla:

 • ollscoileanna
 • tionscal na cógaisíochta agus tionscail eile nach é
 • fiontair bheaga agus mheánmhéide
 • eagraíochtaí othar
 • rialtóirí leigheasra.

Is fónta an cur chuige é seo go háirithe i dtaobh na ngalar sin nach bhfuil cóireálacha sábháilte éifeachtacha ar fáil dóibh (e.g. néaltrú) nó a bhfuil tionchar mór acu ar shláinte an phobail (e.g. diaibéiteas, frithsheasmhacht in aghaidh ábhair fhrithmhiocróbacha). Ina theannta sin, bíonn an Tionscnamh um Leigheasra Nuálach i mbun tionscadail atá dírithe ar shaincheisteanna leathana ar nós sábháilteacht leigheasra agus úsáid mórshonraí.

Iad sin a bhaineann leas as

 • Is féidir le hothair tionchar a bheith acu ar an taighde atá á dhéanamh ar a riocht sláinte: san fhadtéarma bainfidh othair agus an tsochaí i gcoitinne tairbhe as fáil níos gasta a bheith acu ar leigheasra atá níos fearr agus níos sábháilte.
 • Tugtar deis do thaighdeoirí acadúla agus do fhiontair bheaga agus mheánmhéide maoiniú a fháil i gcomhair taighde.
 • Faigheann cuideachtaí cógaisíochta eolas agus uirlisí lenar féidir leo feabhas a chur ar an taighde agus forbairt a dhéanann siad.
 • Baineann rannpháirtithe uile na dtionscadal tairbhe as saineolas na gcomhpháirtithe eile agus as an deis fionnachtana eolaíochta a iompú ina n-uirlisí fónta, agus cuirtear forbairt leigheasra chun cinn dá réir sin.

Féach freisin

Glaonna ar thograí

Bileoga eolais faoi thionscadail

Preaseisiúintí

Nuachtlitir mhíosúil

Teagmháil

Comhghnóthas IMI 2 (an Tionscnamh um Leigheasra Nuálach)

Suíomh gréasáin
Seoladh ríomhphoist
Uimhir ghutháin
+32 2 221 81 81
Seoladh poist
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, An Bheilg
Na meáin shóisialta