Skip to main content
ES kopuzņēmums

Kopuzņēmums IMI2 (inovatīvu zāļu ierosme)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Īss apraksts

 • Uzdevums: veicināt zāļu izstrādi, sekmējot atklātu sadarbību pētniecībā
 • Direktors: Pjērs Molijens (Pierre Meulien)
 • Partneri: Eiropas Savienība (ko pārstāv Eiropas Komisija) un Eiropas Farmācijas uzņēmumu un apvienību federācija (EFPIA)
 • Dibināšanas gads: 2008. g.
 • Darbinieku skaits: 37
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija)
 • Tīmekļa vietne: Kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (kopuzņēmums IMI 2)

Jaunu zāļu izstrāde ir sarežģīta, dārga, neefektīva un laikietilpīga. Kopuzņēmums “2. ierosme inovatīvu zāļu jomā” (IMI 2) atbalsta kopīgus pētījumus, lai uzlabotu visu izstrādes procesu un padarītu to efektīvāku, sniedzot pacientiem ātrāku piekļuvi labākām un drošākām zālēm.

Ko šī iestāde dara?

Kopuzņēmums uzlabo un paātrina zāļu izstrādi, uzturot atvērtu sadarbību pētniecības jomā un risinot kopīgas problēmas.

Tas finansē kopīgus pētniecības projektus, apvienojot visas veselības aizsardzības pētījumos iesaistītās personas, jo īpaši:

 • augstskolas,
 • farmācijas nozari un citas nozares,
 • mazos un vidējos uzņēmumus,
 • pacientu organizācijas,
 • zāles reglamentējošās iestādes.

Šī pieeja ir rezultatīva attiecībā uz slimībām, kam nav drošu un efektīvu ārstēšanas metožu, (piem., demence) un/vai tad, kad ietekme uz sabiedrības veselību ir ļoti liela (piem., diabēts, mikrobu rezistence). Kopuzņēmums ierosmei novatorisku zāļu jomā īsteno arī projektus transversālos jautājumos, tādos ka zāļu drošums un lielie dati.

Kas ir ieguvēji?

 • Pacienti — var ietekmēt zinātniskos pētījumus par viņu slimībām, un ilgtermiņā pacienti un visa sabiedrība, jo ātrāk būs pieejamas drošākas un kvalitatīvākas zāles.
 • Zinātnieki un mazie un vidējie uzņēmumi — var saņemt finansējumu pētījumiem.
 • Farmācijas uzņēmumi — iegūst zināšanas un rīkus, kas ļaus uzlabot pētnieciskās un izstrādes darbības.
 • Visi ierosmes dalībnieki — izmanto pārējo partneru zinātību un var pārveidot zinātniskos atklājumus noderīgos rīkos un tādējādi panākt virzību zāļu izstrādē.

Skatīt arī

Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus

Projektu faktu lapas

Paziņojumi presei

Ikmēneša biļetens

Kontaktinformācija

Kopuzņēmums IMI2 (inovatīvu zāļu ierosme)

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 221 81 81
Pasta adrese
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi