Skip to main content
Gemeenschappelijke onderneming van de EU

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 (Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

In het kort

 • Rol: De ontwikkeling van geneesmiddelen stimuleren door open samenwerking bij het onderzoek te ondersteunen
 • Directeur: Pierre Meulien
 • Partners: Europese Unie (vertegenwoordigd door de Europese Commissie) en de Europese Federatie van Verenigingen van farmaceutische bedrijven (EFPIA)
 • Opgericht: 2008
 • Medewerkers: 37
 • Locatie: Brussel (België)
 • Website: Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 (GO IMI2)

De ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is moeilijk, kostbaar, inefficiënt en tijdrovend. De Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 (Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen) steunt gezamenlijk onderzoek dat erop gericht is het totale ontwikkelingsproces te verbeteren en efficiënter te maken, zodat patiënten sneller kunnen beschikken over betere en veiligere geneesmiddelen.

Taken

GCO IMI 2 verbetert en versnelt de ontwikkeling van geneesmiddelen door open samenwerking bij het onderzoek te ondersteunen.

Zij stimuleert gezamenlijke onderzoeksprojecten van alle betrokken partijen bij de gezondheidszorg:

 • universiteiten
 • farmaceutische en andere bedrijven
 • midden- en kleinbedrijf
 • patiëntenverenigingen
 • geneesmiddelenautoriteiten

Zo'n aanpak is succesvol voor ziektes waarvoor nog geen veilige of doeltreffende behandeling bestaat (zoals dementie) en/of waarvoor de impact op de volksgezondheid het grootst is (bijvoorbeeld diabetes en antimicrobiële resistentie). De GO IMI2 beheert ook multidisciplinaire projecten zoals geneesmiddelenveiligheid en "big data".

Wie is erbij gebaat

 • Patiënten kunnen invloed uitoefenen op het onderzoek naar hun ziekte. Op langere termijn profiteren zij en de samenleving in het algemeen van de snellere beschikbaarheid van betere en veiligere geneesmiddelen.
 • Universitaire onderzoekers en kleine en middelgrote bedrijven krijgen geld voor onderzoek.
 • Farmaceutische bedrijven doen kennis op en leren technieken waarmee ze de kwaliteit van hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten kunnen verbeteren.
 • Alle projectdeelnemers profiteren van de expertise van andere deelnemers waardoor zij makkelijker wetenschappelijke ontdekkingen in bruikbare toepassingen kunnen vertalen, die de ontwikkeling van geneesmiddelen ten goede komen.

Zie ook

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen

Projectfiches

Persberichten

Maandelijkse nieuwsbrief

Contact

Gemeenschappelijke Onderneming IMI 2 (Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen)

Website
E-mail
Telefoonnummer
+32 2 221 81 81
Postadres
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, België
Sociale media