Skip to main content
Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 (inicjatywa na rzecz innowacyjnych leków)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Informacje ogólne

 • Rola: Przyspieszać opracowywanie leków poprzez ułatwienie otwartej współpracy w dziedzinie badań
 • Dyrektor: Pierre Meulien
 • Partnerzy: Unia Europejska (reprezentowana przez Komisję Europejską) i Europejska Federacja Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA).
 • Rok powstania: 2008
 • Liczba pracowników: 37
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowa: Wspólne przedsięwzięcie IMI 2

Opracowywanie nowych lekarstw jest trudne, kosztowne i nieefektywne i czasochłonne. Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (wspólne przedsięwzięcie IMI 2) wspiera współpracę badawczą w celu udoskonalenia całego procesu opracowywania leków i zwiększenia jego skuteczności, a tym samym zapewnienia pacjentom dostępu do lepszych i bezpieczniejszych leków.

Zakres działalności

IMI ulepsza i przyspiesza opracowywanie leków dzięki wspieraniu otwartej współpracy w dziedzinie badań naukowych skoncentrowanych na wspólnych wyzwaniach.

Przedsiębiorstwo finansuje projekty badawcze realizowane w ramach współpracy wszystkich stron zaangażowanych w badania w dziedzinie zdrowia. Są to między innymi:

 • uczelnie wyższe
 • przemysł farmaceutyczny i inne branże
 • małe i średnie przedsiębiorstwa
 • organizacje pacjentów
 • urzędy regulacyjne zajmujące się lekami.

Takie podejście sprawdza się w przypadku chorób, na które brakuje bezpiecznych i efektywnych leków (np. demencje) lub które mają największy wpływ na zdrowie publiczne (np. cukrzyca, oporność przeciwdrobnoustrojowa). Wspólne przedsięwzięcie na rzecz inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych realizuje również projekty przekrojowe, np. w dziedzinie bezpieczeństwa medycyny i dużych zbiorów danych.

Korzyści

 • Pacjenci mogą wpływać na badania naukowe związane z ich chorobą; w dłuższej perspektywie pacjenci i ogół społeczeństwa odczują korzyści związane z szybkim dostępem do lepszych i bezpieczniejszych leków.
 • Naukowcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskują dostęp do funduszy na badania naukowe.
 • Firmy farmaceutyczne uzyskują wiedzę i narzędzia, które pomagają im doskonalić ich działalność naukowo-badawczą.
 • Wszyscy uczestnicy projektów korzystają z fachowej wiedzy innych partnerów oraz z możliwości przekształcania odkryć naukowych w przydatne narzędzia, co jest podstawą postępu medycyny.

Zobacz również

Zaproszenia do składania wniosków

Zestawienia informacji o projektach

Komunikaty prasowe

Miesięczny biuletyn

Kontakt

Wspólne Przedsięwzięcie IMI 2 (inicjatywa na rzecz innowacyjnych leków)

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+32 2 221 81 81
Adres pocztowy
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Belgia
Media społecznościowe