Skip to main content
Gemensamt företag under EU

Gemensamma företaget IMI 2 (initiativet för innovativa läkemedel)

Logo of IMI 2 Joint Undertaking

Översikt

 • Uppgift: Främja utvecklingen av läkemedel genom att underlätta ett öppet forskningssamarbete
 • Direktör: Pierre Meulien
 • Partner: EU (företrädd av kommissionen) och den europeiska läkemedelsbranschorganisationen EFPIA
 • Inrättad: 2008
 • Antal anställda: 37
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: IMI 2

Att ta fram nya läkemedel är svårt, kostar mycket pengar och tar lång tid. Det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel (IMI 2) stöder forskningssamarbete för att förbättra och effektivisera utvecklingsprocessen och snabbare ge patienter tillgång till bättre och säkrare läkemedel.

Verksamhet

Företaget förbättrar och påskyndar utvecklingen av läkemedel genom att stödja öppet forskningssamarbete och lösa gemensamma problem.

Det finansierar projekt för forskningssamarbete mellan alla aktörer inom hälsorelaterad forskning, bland annat

 • universitet och högskolor
 • läkemedelsindustrin och andra branscher
 • små och medelstora företag
 • patientorganisationer
 • tillsynsmyndigheter.

Samarbetet ger resultat för sjukdomar där det saknas säker och effektiv behandling (t.ex. demens) eller som påverkar folkhälsan mest (t.ex. diabetes och antibiotikaresistens). IMI 2 håller i projekt om övergripande frågor som säkra läkemedel och stordata.

Målgrupper

 • Patienter kan påverka forskningen om sina sjukdomar. På lång sikt gynnas både de och samhället i stort av snabbare tillgång till bättre och säkrare läkemedel.
 • Forskare vid universitet och högskolor och små och medelstora företag kan få forskningsbidrag.
 • Läkemedelsföretag ökar sin kunskap och får verktyg för att förbättra forskning och utveckling.
 • Alla projektdeltagare gynnas av de andra deltagarnas expertis och möjligheten att omsätta nya rön i praktiken och främja utvecklingen av läkemedel.

Se också

Ansökningsomgångar

Faktablad om projekt

Pressmeddelanden

Nyhetsbrev

Kontakt

Gemensamma företaget IMI 2 (initiativet för innovativa läkemedel)

Webbplats
E-post
Telefon
+32 2 221 81 81
Postadress
IMI 2 Joint Undertaking, Avenue de la Toison d'Or 56-60/Gulden-Vlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles / Brussel, Belgien
Sociala medier