Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Съвместно предприятие на ЕС

Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Преглед

 • Роля: Превръщане на научните изследвания и иновациите в областта на здравеопазването в осезаеми ползи за пациентите и обществото и осигуряване на челно място на Европа в интердисциплинарните, устойчиви, ориентирани към пациентите научни изследвания в областта на здравеопазването.
 • Временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор: д-р Хю Лавърти
 • Партньори: ЕС (представляван от Европейската комисия), Координационен комитет на ИТ в областта на радиологията, медицинското електронно оборудване и здравеопазването (COCIR) (секторите на образната диагностика, радиотерапията, здравните ИКТ и електромедицинската индустрия); Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) (биофармацевтична промишленост), EuropaBio (биотехнологична промишленост); MedTech Europe (медицински технологии) и Vaccines Europe (производство на ваксини).
 • Основано: 2021 г.
 • Брой служители: 55
 • Местоположение: Брюксел (Белгия)
 • УебсайтСъвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“

Науката е двигател на нови тенденции, които често обхващат различни сектори в рамките на общността на науките за живота. В резултат на това все повече пациенти вече използват медицински изделия, цифрови технологии и услуги за електронно здравеопазване заедно с лекарствата в рамките на здравното обслужване. 

Ясно е, че в бъдеще новите пробиви ще включват все повече междусекторни открития, като например комбинации от медицински изделия и лекарства или диагностициране с помощта на изкуствен интелект. Твърде често обаче промишлените сектори, участващи в здравните изследвания и грижи (фармацевтични, цифрови, ИТ, медицински изделия, диагностика и др.), работят изолирано. Спешно ни е необходим новаторски и по-интегриран подход към научните изследвания и здравеопазването.

С какво се занимава

IHI има за цел:

 • превръщане на научните изследвания и иновациите в здравеопазването в реални ползи за пациентите и обществото
 • осигуряване на безопасни и ефективни здравни иновации, които обхващат целия спектър на грижите — от профилактиката до диагностиката и лечението — особено в области, в които има неудовлетворени нужди на общественото здравеопазване 
 • европейският сектор на здравеопазването да бъде конкурентоспособен в световен мащаб.

Чрез съвместното предприятие се финансират съвместни изследователски междусекторни проекти, които обединяват всички страни, участващи в научните изследвания в областта на здравеопазването, включително:

 • университети,
 • свързани със здравеопазването промишлени сектори,
 • малки и средни предприятия (МСП),
 • организации на пациенти,
 • регулаторни органи.

IHI се основава на успехите и поуките в резултат от инициативата за иновативни лекарства — партньорство между ЕС и фармацевтичната промишленост. Съвместното предприятие показа, че подход на публично-частно партньорство дава резултати в области, в които липсва безопасно и ефективно лечение (например деменция) и/или в които ефектът върху общественото здравеопазване е най-голям (например диабет, антимикробна резистентност). 
 

Кой има полза от това

 • Пациентите — могат да оказват влияние върху научните изследвания на своите заболявания; в дългосрочен план те и обществото като цяло могат да се възползват от по-бърз достъп до по-добри и по-безопасни лекарства.
 • Изследователите от научните среди и малките и средни предприятия — получават знания и достъп до финансиране за научни изследвания.
 • Фармацевтичните компании — получават знания и инструменти за подобряване на своите научноизследователски и развойни дейности.
 • Всички участници в проекти — възползват се от експертния опит на други партньори и от възможността да превърнат научни открития в полезни инструменти и ресурси, като в крайна сметка това ще спомогне за подобряване на здравеопазването.

Повече информация

Кандидатстване за финансиране

Информационни документи за проекти

Месечен информационен бюлетин

Контакт

Име
Съвместно предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“
Уебсайт
https://www.ihi.europa.eu/
Електронен адрес
Телефонен номер
+32 2 221 81 81
Пощенски адрес
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Бeлгия
Социални медии