Skip to main content
EU’s fællesforetagende

Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Oversigt

 • Rolle: Fællesforetagendet IHI skal omsætte sundhedsforskning og -innovation til konkrete fordele for patienterne og samfundet og sikre, at Europa forbliver i front inden for tværfaglig, bæredygtig og patientcentreret sundhedsforskning.
 • Midlertidig administrerende direktør:  Hugh Laverty
 • Partnere: EU (repræsenteret ved Europa-Kommissionen, COCIR (sektorerne for medicinsk billeddannelse, strålebehandling, IKT på sundhedsområdet og elektromedicinsk udstyr), EFPIA (den biofarmaceutiske industri), EuropaBio (den bioteknologiske industri), MedTech Europe (sektoren for medicinsk teknologi) og Vaccines Europe (vaccineindustrien).
 • Oprettet i: 2021
 • Antal medarbejdere: 55
 • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
 • WebsiteFællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed

Videnskaben er drivkraften bag nyudvikling, der ofte omfatter forskellige sektorer inden for den biovidenskabelige forskning. Et stigende antal patienter anvender derfor allerede medicinsk udstyr, digitale teknologier og e-sundhedstjenester sammen med lægemidler som led i deres sundhedsbehandling. 

Det er tydeligt, at nye gennembrud i stigende grad vil omfatte tværsektorielle landvindinger såsom kombinationer af medicinsk udstyr og lægemidler eller AI-diagnostik. Desværre arbejder de industrisektorer, der beskæftiger sig med sundhedsforskning og -pleje (lægemidler, det digitale område, IT, medicinsk udstyr, diagnostik osv.), ofte isoleret. Vi har et presserende behov for en innovativ og mere integreret tilgang til sundhedsforskning og sundhedspleje.

Hvad laver fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed?

Fællesforetagendet IHI har til formål at:

 • omsætte forskning og innovation på sundhedsområdet til konkrete fordele for patienterne og samfundet som helhed
 • skabe sikker og effektiv innovation på sundhedsområdet, der dækker hele spektret af pleje – fra forebyggelse til diagnose og behandling – navnlig på områder, hvor folkesundheden er mangelfuld. 
 • gøre Europas sundhedsindustri konkurrencedygtig i resten af verden.

Fællesforetagendet finansierer tværsektorielle samarbejdsprojekter, der samler alle de parter, der er involveret i sundhedsforskning, herunder:

 • højere læreanstalter
 • sundhedsrelaterede brancher
 • små og mellemstore virksomheder
 • patientorganisationer
 • tilsynsorganer.

Fællesforetagendet bygger på resultaterne og erfaringerne fra initiativet om innovative lægemidler, som er et partnerskab mellem EU og lægemiddelindustrien. Dette initiativ har vist, at en tilgang baseret på offentligt-private partnerskaber giver resultater på områder, hvor der mangler sikre og effektive behandlinger (f.eks. demens), og/eller hvor indvirkningen på folkesundheden er størst (f.eks. diabetes eller antimikrobiel resistens). 
 

Hvem har gavn af fællesforetagendets arbejde?

 • Patienterne får indflydelse på forskningen i deres sygdomme, og på længere sigt får både patienterne og samfundet som helhed glæde af hurtigere adgang til bedre og sikrere lægemidler.
 • Forskere og SMV'er får viden og adgang til forskningsfinansiering.
 • Større virksomheder får viden og redskaber til at forbedre deres forsknings- og udviklingsaktiviteter.
 • Alle projektdeltagere kan drage fordel af de andre partneres viden og muligheden for at omsætte videnskabelige opdagelser til nyttige redskaber og ressourcer, der i sidste ende vil bidrage til at forbedre sundhedsplejen.

Læs mere

Ansøg om finansiering

Faktablade om projekter

Månedligt nyhedsbrev

Kontakt

Navn
Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed
Websted
https://www.ihi.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+32 2 221 81 81
Postadresse
Fællesforetagendet for initiativet om innovativ sundhed, TO 56, 1049 Bruxelles-Brussel, Belgien
Sociale medier