Skip to main content
ELi ühisettevõte

Uuendusliku tervishoiu algatuse ühisettevõte (IHI JU)

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Ülevaade

 • Funktsioon: muuta tervishoiualased teadusuuringud ja innovatsioon käegakatsutavaks kasuks patsientidele ja ühiskonnale ja tagada, et Euroopa seisaks jätkuvalt interdistsiplinaarsete, jätkusuutlike ja patsiendikesksete terviseuuringute eesotsas.
 • Tegevdirektori kohusetäitja: dr Hugh Laverty 
 • Partnerid: EL (mida esindab Euroopa Komisjon), COCIR (piltdiagnostika-, radioloogia-, tervishoiu IT- ja elektromeditsiinitööstus); EFPIA (biofarmaatsiatööstus), EuropaBio (biotehnoloogiatööstus); Medtech Europe (meditsiinitehnoloogia tööstus) ja Vaccines Europe (vaktsiinitööstus).
 • Asutamisaasta: 2021
 • Töötajate arv: 55
 • Asukoht: Brüssel (Belgia)
 • VeebisaitIHI ühisettevõte

Teadus edendab uusi arenguid, mis sageli hõlmavad bioteaduste kogukonna eri sektoreid. Selle tulemusena kasutab üha rohkem patsiente juba osana oma tervishoiust lisaks ravimitele ka meditsiiniseadmeid, digitehnoloogiat ja e-tervise teenuseid. 

Tulevikku vaadates on selge, et uued läbimurded hõlmavad üha enam sektoriüleseid avastusi, nagu meditsiiniseadmete ja ravimite kombinatsioonid või tehisintellekti diagnostika. Siiski töötavad tervisealaste teadusuuringute ja tervishoiuga seotud tööstussektorid (farmaatsia-, digitaal-, IT-, meditsiiniseadmete, diagnostikatööstus jne) liiga tihti eraldi. Vajame kiiresti uuenduslikku ja integreeritumat lähenemisviisi tervishoiualastele teadusuuringutele ja tervishoiule.

Tegevus

IHI eesmärk on:

 • muuta tervishoiualased teadusuuringud ja innovatsioon patsientidele ja ühiskonnale reaalseks kasuks;
 • luua ohutuid ja tõhusaid tervishoiualaseid uuendusi, mis hõlmavad kõiki tervishoiuteenuseid alates ennetamisest kuni diagnoosimise ja ravini, eeskätt valdkondades, kus on rahvatervisealaseid täitmata vajadusi; 
 • muuta Euroopa tervishoiutööstus ülemaailmselt konkurentsivõimeliseks.

Selleks rahastatakse teadusalaseid sektoriüleseid koostööprojekte, millesse on kaasatud kõik tervisealaste teadusuuringute osapooled, sh:

 • ülikoolid;
 • tervishoiuga seotud tööstusharud;
 • väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd);
 • patsientide organisatsioonid;
 • reguleerivad asutused.

IHI tugineb ELi ja farmaatsiatööstuse partnerluse raames loodud innovatiivsete ravimite algatuse edule ja õppetundidele. IMI on näidanud, et avaliku ja erasektori partnerlusel põhinev lähenemisviis annab tulemusi valdkondades, kus puudub ohutu ja tõhus ravi (nt dementsus) ja/või kus mõju rahvatervisele on suurim (nt diabeet, antimikroobikumiresistentsus). 
 

Kasusaajad

 • Patsiendid saavad aidata kaasa oma seisundite uurimisele; pikemas perspektiivis jõuavad paremad ja ohutumad ravimid kiiremini nende ja teiste ühiskonnaliikmeteni.
 • Teadlased ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) saavad teadmisi ja taotleda toetust oma teadustööle.
 • Suuremad ettevõtted saavad teadmisi ja töövahendeid oma teadus- ja arendustegevuse täiustamiseks.
 • Kõik projektis osalejad saavad kasu teiste partnerite oskusteabest ja võimaluse muuta teaduslikud avastused praktilisteks rakendusteks ja ressurssideks, mis aitavad lõppkokkuvõttes tervishoidu arendada.

Lisateave

Taotle rahastamist

Projektide teabelehed

Kuukiri

Kontaktandmed

Nimi
Uuendusliku tervishoiu algatuse ühisettevõte (IHI JU)
Veebisait
https://www.ihi.europa.eu/
E-post
Telefoninumber
+32 2 221 81 81
Postiaadress
IHI JU, TO 56, 1049 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia