Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Zajedničko poduzeće EU-a

Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Pregled

 • Uloga: pretvoriti zdravstvena istraživanja i inovacije u opipljive koristi za pacijente i društvo te zajamčiti da Europa ostane predvodnik u interdisciplinarnom i održivom zdravstvenom istraživanju usmjerenom na pacijente
 • V. d. izvršnog direktora:  dr. Hugh Laverty   
 • Partneri: EU (koji predstavlja Europska komisija), COCIR (medicinsko snimanje, radioterapija, zdravstvena IKT i elektromedicinska industrija), EFPIA (biofarmaceutska industrija), EuropaBio (biotehnološka industrija), MedTech Europe (industrija medicinske tehnologije) i Vaccines Europe (industrija cjepiva)
 • Godina osnivanja: 2021.
 • Broj zaposlenih: 55
 • Lokacija: Bruxelles (Belgija)
 • Internetske straniceZajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje

Znanost pokreće razvoj, koji često utječe na razne sektore bioloških znanosti. Zbog toga sve veći broj pacijenata u okviru skrbi za svoje zdravlje uz lijekove već koristi i medicinske proizvode, digitalne tehnologije i usluge e-zdravstva. 

Jasno je da će nova postignuća u budućnosti sve više uključivati međusektorska otkrića, kao što su kombinacije uređaja i lijekova ili dijagnostika primjenom umjetne inteligencije. No često industrijski sektori uključeni u zdravstvena istraživanja i zdravstvenu skrb (farmaceutski sektor, digitalni sektor, IT, medicinski proizvodi, dijagnostika itd.) rade zasebno. Hitno trebamo inovativan i integriraniji pristup zdravstvenom istraživanju i zdravstvenoj skrbi.

Čime se bavi?

Cilj je Zajedničkog poduzeća za inicijativu za inovativno zdravlje:

 • pretvoriti zdravstvena istraživanja i inovacije u stvarne koristi za pacijente i društvo
 • uvesti sigurne i učinkovite zdravstvene inovacije koje pokrivaju cijeli spektar skrbi – od prevencije do dijagnoze i liječenja – posebno u područjima u kojima postoji neispunjena javnozdravstvena potreba 
 • stvoriti globalnu konkurentnost europskih zdravstvenih industrija.

Financira zajedničke međusektorske istraživačke projekte na kojima se ujedinjuju sve strane uključene u zdravstvena istraživanja, uključujući:

 • sveučilišta
 • zdravstvene industrije
 • mala i srednja poduzeća (MSP)
 • organizacije pacijenata
 • regulatorna tijela.

Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje nadovezuje se na uspjeh i stečena iskustva iz inicijative za inovativne lijekove, partnerstva EU-a i farmaceutske industrije. Ta je inicijativa pokazala da se pristupom javno-privatnog partnerstva postižu rezultati u područjima u kojima ne postoje sigurne i učinkovite metode liječenja (primjerice demencija) i/ili koje imaju najveći učinak na javno zdravlje (primjerice dijabetes, antimikrobna otpornost). 
 

Tko ima koristi od toga?

 • Pacijenti mogu utjecati na istraživanja o svojim bolestima; dugoročno će i oni i društvo imati koristi od bržeg pristupa boljim, sigurnijim lijekovima.
 • Akademski istraživači i MSP-ovi stječu znanje i pristup financiranju istraživanja.
 • Veća poduzeća stječu znanje i alate za unapređenje vlastitog rada na istraživanju i razvoju.
 • Svi sudionici u projektu imaju koristi od stručnosti ostalih partnera i priliku da znanstvena otkrića pretvore u koriste alate i resurse koji će pomoći u poboljšanju zdravstvene skrbi.

Više informacija

Prijava za financiranje

Informativni članci o projektu

Mjesečni bilten

Kontakt

Ime
Zajedničko poduzeće za inicijativu za inovativno zdravlje
Internetska stranica
https://www.ihi.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+32 2 221 81 81
Poštanska adresa
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgija
Društvene mreže