Skip to main content
ES bendroji įmonė

Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Apžvalga

 • Vaidmuo: paversti sveikatos srities mokslinius tyrimus ir inovacijas apčiuopiama nauda pacientams ir visuomenei ir užtikrinti, kad Europa išliktų tarp pirmaujančiųjų tarpdisciplininių, tvarių, į pacientą orientuotų sveikatos priežiūros tyrimų srityje.
 • Laikinasis vykdomasis direktorius:  dr. Hugh Laverty  
 • Partneriai: ES (atstovaujama Europos Komisijos, COCIR (medicininio vizualizavimo, radioterapijos, sveikatos IRT ir elektromedicinos pramonės atstovų), EFPIA (biofarmacijos pramonės), „EuropaBio“ (biotechnologijų pramonės), „MedTech Europe“ (medicinos technologijų pramonės), „Vaccines Europe“ (vakcinų pramonės)).
 • Įsteigta: 2021 m.
 • Darbuotojų skaičius: 55
 • Vieta: Briuselis (Belgija)
 • SvetainėNovatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos BĮ

Mokslas skatina naujus pokyčius, kurie dažnai apima įvairius gyvybės mokslų bendruomenės sektorius. Dėl to vis daugiau pacientų sveikatos priežiūros tikslais vartoja ne tik vaistus, bet jau naudojasi ir medicinos priemonėmis, skaitmeninėmis technologijomis ir e. sveikatos paslaugomis. 

Žvelgiant į ateitį akivaizdu, kad tarp naujų proveržių vis dažniau bus įvairius sektorius apimančių atradimų, pavyzdžiui, medicinos priemonių ir vaistų derinių ar diagnostikos, naudojant dirbtinį intelektą. Vis dėlto pernelyg dažnai pramonės sektoriai, susiję su sveikatos moksliniais tyrimais ir priežiūra (farmacijos, skaitmeninių technologijų, IT, medicinos priemonių, diagnostikos ir kt.), veikia pavieniui. Mums skubiai reikia naujoviško ir labiau integruoto požiūrio į sveikatos srities mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūrą.

Veikla

Novatoriškų sveikatos sprendimų BĮ siekia:

 • paversti sveikatos srities mokslinius tyrimus ir inovacijas realia nauda pacientams ir visuomenei,
 • sukurti saugias ir veiksmingas sveikatos inovacijas, apimančias visas sveikatos priežiūros paslaugų rūšis – nuo prevencijos iki diagnostikos ir gydymo – visų pirma tose srityse, kuriose nevisiškai tenkinami visuomenės sveikatos priežiūros poreikiai, 
 • užtikrinti, kad Europos sveikatos priežiūros pramonės sektorius taptų konkurencingas pasauliniu mastu.

Ji finansuoja bendrus daugelio sektorių mokslinių tyrimų projektus, kuriuose dalyvauja visi su sveikatos srities moksliniais tyrimais susiję subjektai, įskaitant:

 • universitetus,
 • su sveikata susijusius pramonės sektorius,
 • mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ),
 • pacientų organizacijas,
 • reguliavimo įstaigas.

Novatoriškų sveikatos sprendimų BĮ dirba remdamasi laimėjimais ir patirtimi, įgyta vykdant Naujoviškų vaistų iniciatyvą – ES ir farmacijos pramonės partnerystę. Naujoviškų vaistų iniciatyva parodė, kad viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė duoda rezultatų tose srityse, kuriose trūksta saugių ir veiksmingų gydymo būdų (pvz., demencijos gydymo) ir (arba) kuriose poveikis visuomenės sveikatai yra didžiausias (pvz., kovos su diabetu, atsparumu antimikrobinėms medžiagoms). 
 

Kam tai naudinga?

 • Pacientai gali prisidėti prie savo ligų mokslinių tyrimų. Ilgainiui ir jiems, ir visai visuomenei bus naudinga galimybė greičiau gauti geresnių, saugesnių vaistų.
 • Mokslininkai tyrėjai ir MVĮ įgyja žinių ir galimybių gauti mokslinių tyrimų finansavimą.
 • Didesnės bendrovės įgyja žinių ir priemonių, kad galėtų gerinti savo mokslinių tyrimų ir plėtros veiklą.
 • Visiems projektų dalyviams naudinga kitų partnerių patirtis ir galimybė mokslinius atradimus paversti naudingomis priemonėmis ir ištekliais, kurie galiausiai padės gerinti sveikatos priežiūrą.

Daugiau informacijos

Teikite finansavimo paraišką

Projektų informacijos suvestinės

Mėnesinis naujienlaiškis

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Novatoriškų sveikatos sprendimų iniciatyvos bendroji įmonė
Interneto svetainė
https://www.ihi.europa.eu/
E. paštas
Telefono numeris
+32 2 221 81 81
Pašto adresas
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgija
Socialiniai tinklai