Skip to main content
ES kopuzņēmums

Kopuzņēmums “Inovatīvas veselības iniciatīva” (IHI JU)

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Pārskats

 • Uzdevums: pētniecību un inovāciju veselības jomā pārvērst taustāmos, pacientiem un sabiedrībai pieejamos ieguvumos un nodrošināt, ka Eiropa saglabā savas līderpozīcijas pētniecībā, kas vērsta uz starpdisciplināru, ilgtspējīgu un uz pacientu centrētu veselību.
 • Pagaidu izpilddirektors:  Dr. Hjū Lavertī 
 • Partneri: ES (pārstāv Eiropas Komisija), Eiropas Radioloģijas, elektromedicīnas un veselības aprūpes IT nozares koordinācijas komiteja (European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and healthcare IT Industry, COCIR); biofarmācijas rūpniecība (EFPIA), biotehnoloģijas rūpniecība (EuropaBio); medicīnas tehnoloģiju rūpniecība (MedTech Europe) un vakcīnu rūpniecība (Vaccines Europe).
 • Izveides gads: 2021
 • Darbinieku skaits: 55
 • Atrašanās vieta: Brisele, Beļģija
 • TīmekļvietneKopuzņēmums IHI

Zinātne virza jaunas norises, kas bieži vien aptver dažādas nozares dzīvības zinātņu kopienā. Līdz ar to arvien lielāks skaits pacientu veselības aprūpes ietvaros jau izmanto medicīniskās ierīces, digitālās tehnoloģijas un e-veselības pakalpojumus kopā ar zālēm. 

Ir skaidrs, ka nākotnē jauni atklājumi arvien vairāk ietvers starpnozaru atklājumus, tādus kā medicīnisko ierīču un zāļu kombinācijas vai diagnostika ar mākslīgā intelekta (MI) palīdzību. Tomēr pārāk bieži rūpniecības nozares, kas piedalās pētniecībā, kura vērsta uz veselību un aprūpi, (farmaceitiskā, digitālā, informātikas, medicīnas ierīču, diagnostikas nozares u. c.) strādā izolēti. Mums ir steidzami vajadzīga novatoriska un lielāka mērā integrēta pieeja pētniecībai un veselības aprūpei.

Darbības

IHI tiecas:

 • pētniecību un inovāciju veselības jomā pārvērst reālos, pacientiem un sabiedrībai pieejamos ieguvumos;
 • piedāvāt drošus un efektīvus jauninājumus veselības jomā, kuri aptver visu aprūpes spektru — no profilakses līdz diagnostikai un ārstēšanai — jo īpaši jomās, kur vajadzības sabiedrības veselības jomā nav apmierinātas; 
 • padarīt Eiropas veselības nozares par tādām, kas spēj konkurēt pasaules mērogā.

Tas finansē kopdarbīgus starpnozaru pētniecības projektus, kas apvieno personas, kuras ir iesaistītas pētījumos veselības jomā, jo īpaši:

 • augstskolas,
 • nozares, kas saistītas ar veselību;
 • mazos un vidējos uzņēmumus (MVU);
 • pacientu organizācijas;
 • regulatīvās iestādes.

Tas pamatojas uz panākumiem un pieredzi, kas gūta Novatorisku zāļu ierosmē — partnerībā starp ES un farmācijas nozari. Kā IHI jau ir parādījis, publiskā un privātā sektora partnerības pieeja sniedz rezultātus jomās, kurās trūkst drošu un efektīvu ārstniecības metožu (kā demence) un / vai kurās pozitīva ietekme uz sabiedrības veselību ir vislielākā (kā diabēts, rezistence pret antimikrobiāliem līdzekļiem). 
 

Ieguvēji

 • Pacienti: viņi var ietekmēt zinātniskos pētījumus par viņu pataloģijām; ilgtermiņā pacientiem un visai sabiedrībai ātrāk būs pieejamas drošākas un kvalitatīvākas zāles.
 • Pētnieki augstskolās un MVU iegūst zināšanas un piekļuvi pētniecības finansējumam.
 • Lielie uzņēmumi iegūst zināšanas un rīkus, kas ļaus uzlabot to pētnieciskās un izstrādes darbības.
 • Visi projekta dalībnieki izmanto pārējo partneru zinātību un var pārveidot zinātniskos atklājumus noderīgos rīkos un resursos, kas ar laiku palīdzēs uzlabot veselības aprūpi.

Plašāka informācija

Pieteikties uz finansējumu

Faktu lapa par projektu

Ikmēneša biļetens

Kontaktinformācija

Nosaukums
Kopuzņēmums “Inovatīvas veselības iniciatīva” (IHI JU)
Tīmekļvietne
https://www.ihi.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
+32 2 221 81 81
Pasta adrese
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi