Skip to main content
Wspólne przedsięwzięcie UE

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI JU)

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Informacje ogólne

 • Zadania: Przełożenie badań naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia na wymierne korzyści dla pacjentów i społeczeństwa oraz zadbanie o to, by Europa zachowała wiodącą pozycję w interdyscyplinarnych, zrównoważonych i ukierunkowanych na pacjenta badaniach w dziedzinie zdrowia
 • Tymczasowy dyrektor wykonawczy:  Dr Hugh Laverty
 • Partnerzy: UE (reprezentowana przez Komisję Europejską), Europejski Komitet Koordynacyjny Przemysłu Medycznego (COCIR ) (obrazowanie diagnostyczne, radioterapia, technologie informacyjno-komunikacyjne w dziedzinie zdrowia oraz przemysł elektromedyczny); EFPIA (przemysł biofarmaceutyczny), EuropaBio (przemysł biotechnologiczny); MedTech Europe (sektor technologii medycznych) i Vaccines Europe (przemysł szczepionkowy)
 • Rok powstania: 2021
 • Liczba pracowników: 55
 • Siedziba: Bruksela (Belgia)
 • Strona internetowaWspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia

Nauka napędza nowe zmiany, które często dotyczą różnych sektorów nauk biologicznych. W rezultacie coraz więcej pacjentów już korzysta w ramach opieki zdrowotnej z wyrobów medycznych, technologii cyfrowych i usług e-zdrowia równolegle do leków. 

Patrząc w przyszłość, nie ma wątpliwości co do tego, że nowe przełomowe rozwiązania będą w coraz większym stopniu o charakterze interdyscyplinarnym, jak kombinacje wyrobów medycznych i leków czy diagnostyka za pomocą sztucznej inteligencji. Jednak zbyt często branże związane z badaniami naukowymi i opieką zdrowotną (farmaceutyczne, cyfrowe, informatyczne, wyrobów medycznych, diagnostyki itd.) działają w odosobnieniu. Pilnie potrzebujemy innowacyjnego, bardziej zintegrowanego podejścia do badań naukowych w dziedzinie zdrowia i opieki zdrowotnej.

Zakres działalności

Celem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia jest:

 • przekształcenie badań naukowych i innowacji w dziedzinie zdrowia w realne korzyści dla pacjentów i społeczeństwa
 • wprowadzenie bezpiecznych i skutecznych innowacji w dziedzinie zdrowia obejmujących całe spektrum opieki – od profilaktyki po diagnostykę i leczenie – zwłaszcza w obszarach, w których istnieją niezaspokojone potrzeby w zakresie zdrowia publicznego 
 • zapewnienie europejskiemu sektorowi opieki zdrowotnej konkurencyjności na świecie.

Przedsięwzięcie finansuje międzysektorowe projekty badawcze realizowane w ramach współpracy wszystkich stron zaangażowanych w badania w dziedzinie zdrowia. Są to między innymi:

 • uczelnie wyższe
 • przemysł związany ze zdrowiem
 • małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)
 • organizacje pacjentów
 • organy regulacyjne.

Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia opiera się na sukcesach i doświadczeniach zdobytych w ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych – partnerstwa między UE a przemysłem farmaceutycznym. Jak już pokazała to wspólna inicjatywa technologiczna w zakresie leków innowacyjnych, partnerstwo publiczno-prywatne może przynieść rezultaty w obszarach, w których brakuje bezpiecznych i skutecznych metod leczenia (np. demencja) lub w których pozytywny wpływ na zdrowie publiczne jest największy (np. cukrzyca, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe). 
 

Kto na tym skorzysta?

 • Pacjenci mogą wpływać na badania naukowe związane z ich chorobą; w dłuższej perspektywie pacjenci i ogół społeczeństwa odczują korzyści związane z szybkim dostępem do lepszych i bezpieczniejszych leków.
 • Naukowcy akademiccy i MŚP zyskują nową wiedzę i dostęp do finansowania badań.
 • Większe przedsiębiorstwa zyskują wiedzę i narzędzia, które pomagają im doskonalić ich działalność naukowo-badawczą.
 • Wszyscy uczestnicy projektów korzystają z fachowej wiedzy innych partnerów oraz z możliwości przekształcania odkryć naukowych w przydatne narzędzia i zasoby, co docelowo pomoże ulepszyć opiekę zdrowotną.

Więcej informacji

Złóż wniosek o finansowanie

Zestawienia informacji na temat projektu

Miesięczny biuletyn informacyjny

Kontakt

Imię i nazwisko / Nazwa
Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Inicjatywy w dziedzinie Innowacji w Ochronie Zdrowia (IHI JU)
Strona internetowa
https://www.ihi.europa.eu/
E-mail
Tel.
+32 2 221 81 81
Adres pocztowy
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles / Brussel, Belgia
Media społecznościowe