Skip to main content
Întreprinderea comună a UE

Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” (IHI JU)

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Prezentare generală

 • Rol: Să transforme rezultatele cercetării și inovării în domeniul sănătății în beneficii concrete pentru pacienți și societate și să garanteze că Europa rămâne în avangarda cercetării interdisciplinare, durabile și centrate pe pacient în domeniul sănătății.
 • Director executiv interimar:  dr Hugh Laverty 
 • Parteneri: UE (reprezentată de Comisia Europeană); COCIR (Comitetul european de coordonare al industriei informatice din domeniul radiologiei, electromedicinei și asistenței medicale); EFPIA (industria biofarmaceutică), EuropaBio (industria biotehnologică); MedTech Europe (industria tehnologiei medicale) și Vaccines Europe (industria vaccinurilor).
 • Înființare: 2021
 • Număr de angajați: 55
 • Sediu: Bruxelles (Belgia)
 • WebsiteIHI Joint Undertaking

Știința determină noi evoluții care acoperă adesea diferite sectoare ale comunității științelor vieții. Prin urmare, tot mai mulți pacienți utilizează deja, în contextul asistenței medicale de care beneficiază, dispozitive medicale, tehnologii digitale și servicii de e-sănătate, nu doar medicamente. 

Este clar că noile descoperiri vor fi din ce în ce mai mult transsectoriale, ca de exemplu combinațiile medicamente-dispozitive medicale sau diagnosticarea cu ajutorul IA. Însă prea des, sectoarele industriale implicate în cercetarea și asistența medicală (produse farmaceutice, digitale, IT, dispozitive medicale, aparatură și metode de diagnosticare etc.) lucrează izolat. Avem nevoie urgentă de o abordare inovatoare și mai integrată a cercetării în domeniul sănătății și a asistenței medicale.

Activități

IHI caută:

 • să transforme rezultatele cercetării și inovării în domeniul sănătății în beneficii reale pentru pacienți și societate
 • să furnizeze inovații sigure și eficace în domeniul sănătății, care să acopere întregul spectru al asistenței medicale – de la prevenire la diagnosticare și tratament – în special în zonele în care există nevoi de sănătate publică neacoperite 
 • să facă industriile europene din domeniul sănătății competitive la nivel mondial.

IHI finanțează proiecte de cercetare transsectorială colaborativă, la care participă toate părțile implicate în cercetarea din domeniul sănătății, inclusiv:

 • universități
 • industrii legate de domeniul sănătății
 • întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri)
 • organizații ale pacienților
 • organisme de reglementare.

IHI se bazează pe succesele și lecțiile învățate prin intermediul Inițiativei privind medicamentele inovatoare (IMI), un parteneriat între UE și industria farmaceutică. IMI a demonstrat că o abordare bazată pe un parteneriat public-privat dă rezultate în domenii în care nu există tratamente sigure și eficace (de exemplu, demența) și/sau în care impactul asupra sănătății publice este maxim (de exemplu, diabetul, rezistența la antimicrobiene). 
 

Beneficiari

 • Pacienții, pentru că pot trezi interesul cercetătorilor față de afecțiunile de care suferă. Pe termen lung, pacienții și societatea, în general, vor beneficia de acces mai rapid la medicamente mai bune și mai sigure.
 • Cercetătorii universitari și IMM-urile, pentru că dobândesc noi cunoștințe și obțin acces la finanțare pentru cercetare.
 • Companiile mai mari, pentru că dobândesc noi cunoștințe și instrumente pentru a-și îmbunătăți activitățile de cercetare și dezvoltare.
 • Toți participanții la proiecte, pentru că beneficiază unii de expertiza celorlalți și de șansa de a transforma descoperirile științifice în instrumente și resurse utile, ceea ce va îmbunătăți asistența medicală.

Informații suplimentare

Solicitați finanțare

Fișe informative despre proiecte

Buletinul informativ lunar

Contact

Nume
Întreprinderea comună „Inițiativa pentru inovare în domeniul sănătății” (IHI JU)
Site
https://www.ihi.europa.eu/
E-mail
Număr de telefon
+32 2 221 81 81
Adresă poștală
IHI JU, TO 56, 1049 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale