Skip to main content
Skupno podjetje EU

Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje (Skupno podjetje IHI)

Innovative Health Initiative Joint Undertaking (IHI JU)

Pregled

 • Vloga: prenos zdravstvenih raziskav in inovacij v konkretne koristi za paciente in družbo ter ohranjanje vodilne vloge Evrope na področju interdisciplinarnih, trajnostnih in na pacienta osredotočenih zdravstvenih raziskav
 • Začasni izvršni direktor:  dr. Hugh Laverty   
 • Partnerji: EU (ki jo zastopa Evropska komisija, COCIR (medicinsko slikanje, radioterapija, zdravstvena IKT in elektromedicinska industrija) EFPIA (biofarmacevtska industrija), EuropaBio (biotehnološka industrija) MedTech Europe (industrija medicinske tehnologije) in Vaccines Europe (industrija cepiv)
 • Leto ustanovitve: 2021
 • Število zaposlenih: 55
 • Lokacija: Bruselj (Belgija)
 • SpletiščeSkupno podjetje IHI

Znanost spodbuja nov razvoj, ki pogosto zajema različne veje bioznanosti. Zato vse več pacientov poleg zdravil že uporablja medicinske pripomočke, digitalne tehnologije in storitve e-zdravja za zaščito svojega zdravja. 

V prihodnosti bodo nova spoznanja vse bolj temeljila na medsektorskih odkritjih, kot je kombinacija medicinskih pripomočkov in zdravil ali diagnostika s pomočjo umetne inteligence. Vendar industrijski sektorji, vključeni v zdravstvene raziskave in oskrbo (farmacevtski, digitalni in IT sektor ali na primer medicinski pripomočki in diagnostika), prepogosto delujejo ločeno. Nujno potrebujemo inovativen in celovitejši pristop k zdravstvenim raziskavam in varstvu.

Naloge

Cilj Skupnega podjetja IHI:

 • prenos zdravstvenih raziskav in inovacij v konkretne koristi za paciente in družbo
 • zagotoviti varne in učinkovite zdravstvene inovacije, ki zajemajo celoten spekter oskrbe – od preprečevanja do diagnosticiranja in zdravljenja – zlasti na področjih, kjer potrebe po javnem zdravju niso izpolnjene 
 • zagotoviti konkurenčnost evropske zdravstvene industrije na svetovni ravni

Finančno podpira skupne medsektorske raziskovalne projekte, ki povezujejo vse strani v zdravstvenih raziskavah:

 • univerze
 • industrijske sektorje, povezane z zdravjem
 • mala in srednja podjetja (MSP)
 • organizacije pacientov
 • regulatorne organe

Skupno podjetje IHI gradi na uspehih in izkušnjah, pridobljenih s pobudo za inovativna zdravila, ki je partnerstvo med EU in farmacevtsko industrijo. Pobuda za inovativna zdravila je pokazala, da javno-zasebno partnerstvo prinaša rezultate na področjih, kjer ni varnega in učinkovitega zdravljenja (npr. demenca) in/ali kjer je vpliv na javno zdravje največji (npr. sladkorna bolezen in protimikrobna odpornost). 
 

Kdo ima koristi

 • Pacienti lahko vplivajo na raziskave obolenj; dolgoročno ima koristi tudi družba na splošno, saj je hitreje deležna boljših in varnejših zdravil.
 • Akademski raziskovalci ter mala in srednja podjetja imajo dostop do znanja in financiranja raziskav.
 • Večje družbe pridobijo znanje in orodja, s katerimi lahko izboljšajo svoje raziskovalne in razvojne dejavnosti.
 • Vsi udeleženci v projektih lahko delijo strokovno znanje partnerjev in dobijo priložnost, da znanstvena odkritja spremenijo v uporabna orodja in vire ter tako prispevajo k izboljšanju zdravstvenega varstva.

Dodatne informacije

Prijava za financiranje

Informativni pregledi projektov

Mesečni bilten

Kontakt

Ime
Skupno podjetje za pobudo za inovativno zdravje (Skupno podjetje IHI)
Spletna stran
https://www.ihi.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+32 2 221 81 81
Poštni naslov
IHI JU, TO 56, 1049 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji