Skip to main content
EU’s fællesforetagende

Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Oversigt

 • Rolle: Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier er et offentlig-privat partnerskab, der forvalter et forsknings- og innovationsprogram, som har til formål at styrke EU's strategiske autonomi inden for sektoren for elektronikkomponenter og -systemer.
 • Direktør: Bert De Colvenaer
 • Medlemmer/partnere:
  • EU, repræsenteret ved Kommissionen
  • følgende deltagende stater: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig
  • følgende industrisammenslutninger: EPoSS, AENEAS og INSIDE, som repræsenterer sektorerne for mikro- og nanoelektronik, intelligente integrerede systemer og indlejrede/cyberfysiske systemer.
 • Oprettet i: 2021
 • Antal medarbejdere: 31
 • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
 • Website: Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier

Hvad laver EDA?

Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier finansierer projekter, der skal sikre, at EU har den nødvendige ekspertise inden for centrale støtteteknologier til at blive en konkurrencedygtig leder af verdens digitale økonomi. Dette omfatter udvikling af avancerede halvledere og applikationer, som er af kritisk betydning for det europæiske samfund og bidrager til EU's digitale strategi og den europæiske grønne pagt. Projekter finansieret af fællesforetagendet for centrale digitale teknologier leverer intelligente løsninger inden for:

 • mobilitet
 • sundhedspleje
 • miljø
 • energi
 • det digitale samfund
 • produktionsvirksomhed

Fællesforetagendets mål er at:

 • styrke EU's strategiske autonomi inden for elektroniske komponenter og systemer
 • sikre EU's videnskabelige ekspertise og lederskab inden for nye komponenter og systemteknologier
 • sikre, at komponenter og systemteknologier imødegår Europas samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer
 • støtte forskning og udvikling med henblik på at etablere design- og produktionskapacitet i Europa for strategiske anvendelsesområder
 • lancere en afbalanceret portefølje af store og små projekter til støtte for hurtig overførsel af teknologier fra forsknings- til industrimiljø
 • fremme et dynamisk EU-dækkende økosystem for elektroniske komponenter og systemer baseret på digitale værdikæder med forenklet adgang for nytilkomne
 • støtte forskning og udvikling med henblik på at forbedre komponentteknologier, der garanterer sikkerhed, tillid og energieffektivitet for kritiske infrastrukturer og sektorer i Europa
 • fremme mobilisering af nationale ressourcer og sikre koordination af Unionens og nationale forsknings- og innovationsprogrammer inden for elektroniske komponenter og systemer
 • skabe sammenhæng mellem fællesforetagendets strategiske forsknings- og innovationsdagsorden og EU's politikker 

Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier finansierer projekter gennem årlige åbne og konkurrenceprægede indkaldelser af forslag.
 

Hvem har gavn af det?

Enhver virksomhed eller forskningsorganisation i EU og i lande, der er associeret med Horisont Europa-programmet, kan deltage i projekter.

Virksomheder og organisationer, der er etableret i andre lande, kan dog også være berettigede til at deltage på visse betingelser
 

Læs mere

Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier bygger på sin forgænger, det vellykkede program fællesforetagendet ECSEL. Følgende dokumenter indeholder oplysninger om dette program.

Projektbog (eksempler på tidligere projekter):

Powering the Digital Transformation in Europe (bog) 

Innovation in Action (i fællesskab med andre fællesforetagender)

Rådets forordning om oprettelse af fællesforetagenderne under Horisont Europa, herunder fællesforetagendet for centrale digitale teknologier

Forordning om Horisont Europa-programmet

Fællesforetagendet ECSEL's årlige aktivitetsrapport for 2020
 

Kontakt

Navn
Fællesforetagendet for centrale digitale teknologier
Websted
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
00 32 2 221 81 02
Faxnummer
00 32 2 221 81 12
Postadresse
White Atrium Building, Avenue de la Toison d’Or 56-60, 1060 Bruxelles, Belgien
Sociale medier