Skip to main content
EU közös vállalkozás

Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Áttekintés

 • Szerep: A Kulcsfontosságú Digitális Technológiák közös vállalkozás egy olyan kutatási és innovációs programot irányító köz-magán társulás, amelynek célja az EU stratégiai autonómiájának megerősítése az elektronikai alkatrészek és rendszerek ágazatában.
 • Igazgató: Bert De Colvenaer
 • Tagok, partnerek:
  • az EU, amelyet a Bizottság képvisel;
  • a következő részt vevő államok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia és Szlovénia;
  • a következő ipari szövetségek: EPoSS, AENEAS és INSIDE, amelyek a mikro- és nanoelektronika, az intelligens integrált rendszerek és a beágyazott/kiberfizikai rendszerek ágazatában tevékenykednek.
 • Alapítás éve: 2021
 • A személyzet létszáma: 31
 • Székhely: Brüsszel (Belgium)
 • Weboldal: Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás

Milyen feladatokat lát el a közös vállalkozás?

A Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás projekteket finanszíroz, amelyek biztosítják az EU számára az ahhoz szükséges szakértelmet a kulcsfontosságú alaptechnológiák terén, hogy versenyképes vezető szerepet tölthessen be a világ digitális gazdaságában. Ez magában foglalja az európai társadalom számára kritikus fontosságú fejlett félvezetők és alkalmazások kifejlesztését, amelyek hozzájárulnak az uniós digitális stratégia és az európai zöld megállapodás céljainak eléréséhez. A Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás által finanszírozott projektek intelligens megoldásokat kínálnak a következő területeken:

 • mobilitás
 • egészségügyi ellátás
 • környezet
 • energia
 • digitális társadalom
 • feldolgozóipar

A Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás célkitűzései a következők:

 • az EU stratégiai autonómiájának megerősítése az elektronikai alkatrészek és rendszerek terén,
 • az EU tudományos kiválóságának és innovációs vezető szerepének megteremtése az újonnan megjelenő alkatrész- és rendszertechnológiák terén,
 • annak biztosítása, hogy az alkatrész- és rendszertechnológiák választ adjanak Európa társadalmi és környezeti kihívásaira,
 • azon kutatás és fejlesztés támogatása, amelynek célja a tervezési és gyártási képességek kialakítása Európában a stratégiai alkalmazási területeken,
 • nagy és kis projektek kiegyensúlyozott portfóliójának elindítása, amelyek támogatják a gyors technológiatranszfert a kutatási környezetből az ipari környezetbe,
 • az elektronikus alkatrészek és rendszerek digitális értékláncokon alapuló, dinamikus, az EU egészére kiterjedő ökoszisztémájának előmozdítása, amely egyszerűsített hozzáférést biztosít az új belépőkhöz,
 • azon kutatás és fejlesztés támogatása, amelynek célja az európai kritikus infrastruktúrák és ágazatok számára biztonságot, bizalmat és energiahatékonyságot garantáló alkatrésztechnológiák fejlesztése,
 • a nemzeti erőforrások mozgósítása, valamint az uniós és nemzeti kutatási és innovációs programok koordinációjának biztosítása az elektronikai alkatrészek és rendszerek terén,
 • a Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás stratégiai kutatási és innovációs menetrendje és az uniós szakpolitikák közötti összhang megteremtése. 

A Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás minden évben nyílt versenypályázati felhívások útján finanszíroz projekteket.
 

Kik látják hasznát a közös vállalkozás tevékenységének?

A projektekben az EU-ban vagy a Horizont Európa programhoz társult más országokban működő bármely vállalkozás vagy kutatószervezet részt vehet.

Bizonyos feltételek mellett azonban a más országokban székhellyel rendelkező vállalkozások és szervezetek is jogosultak lehetnek a részvételre. 
 

További információk

A Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás az elődje, az ECSEL közös vállalkozás által végrehajtott sikeres programra épít. Erről a programról az alábbi dokumentumokból tájékozódhat:

Projektek könyve (példák a korábbi projektekre):

A digitális transzformáció ösztönzése Európában (könyv) 

„Innovációs fellépések” (más közös vállalkozásokkal együtt)

A közös vállalkozásoknak a Horizont Európa keretében történő létrehozásáról szóló tanácsi rendelet, ideértve a Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozást is

A Horizont Európa program létrehozásáról szóló rendelet

Az ECSEL közös vállalkozás 2020. évi éves tevékenységi jelentése
 

Kapcsolat

Név
Kulcsfontosságú Digitális Technológiák Közös Vállalkozás
Honlap
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-mail-cím
Telefonszám
+32 2-221-81-02
Fax
00 32 2 221 81 12
Postai cím
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Belgium
Közösségi média