Skip to main content
ES kopuzņēmums

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas”

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Pārskats

 • Uzdevums: kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” (KDT JU — Key Digital Technologies Joint Undertaking) ir publiskā un privātā sektora partnerība, kas pārvalda pētniecības un inovācijas programmu, kuras mērķis ir stiprināt ES stratēģisko autonomiju elektronisko komponentu un sistēmu nozarē.
 • Direktors: Berts de Kolvenars
 • Locekļi vai partneri:
  • Eiropas Savienība, ko pārstāv Komisija;
  • šādas iesaistītās valstis: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija;
  • šādas rūpniecības apvienības: EPoSS, AENEAS un INSIDE, kas pārstāv mikroelektroniku un nanoelektroniku, viedās integrētās sistēmas un iegulto/kiberfizisko sistēmu sektorus.
 • Izveides gads: 2021
 • Darbinieku skaits: 31
 • Atrašanās vieta: Brisele, Beļģija
 • Tīmekļvietne: Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas”

Darbības

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” finansē projektus, kuru mērķis ir nodrošināt, lai ES rīcībā būtu vajadzīgā zinātība svarīgo pamattehnoloģiju jomā un tā varētu kļūt par pasaules digitālās ekonomikas konkurētspējīgu līderi. Tas ir iecerējis izstrādāt progresīvus pusvadītājus un lietojumus, kas ir būtiski Eiropas sabiedrībai un sniedz ieguldījumu ES digitālajā stratēģijā un Eiropas zaļajā kursā. Šī kopuzņēmuma finansētie projekti piedāvā viedus risinājumus:

 • mobilitātei;
 • veselības aprūpei;
 • videi;
 • enerģētikai;
 • digitālajai sabiedrībai;
 • apstrādes rūpniecībai.

Tā mērķi ir šādi:

 • stiprināt ES stratēģisko autonomiju elektronisko komponentu un sistēmu jomā;
 • nostiprināt ES zinātnisko izcilību un inovatīvo līderību jaunu komponentu un sistēmtehnoloģiju jomā;
 • nodrošināt, ka komponenti un sistēmtehnoloģijas risina Eiropas sabiedrības un vides problēmas;
 • atbalstīt pētniecību un izstrādi, lai Eiropā nostiprinātu izstrādes un ražošanas spējas stratēģisko lietojumu jomās;
 • izveidot līdzsvarotu liela un maza mēroga projektu portfeli, kuri atbalsta tehnoloģiju ātru pārnesi no pētniecības uz rūpniecības vidi;
 • veicināt tādu dinamisku ES mēroga ekosistēmu elektroniskajiem komponentiem un sistēmām, kuras pamatā ir digitālās vērtību ķēdes un kurā jauniem dalībniekiem ir nodrošināta vienkāršota piekļuve;
 • atbalstīt pētniecību un izstrādi, kuras mērķis ir uzlabot komponentu tehnoloģijas, kas garantē kritisko infrastruktūru un nozaru drošību, uzticamību un energoefektivitāti Eiropā;
 • mobilizēt valstu resursus un nodrošināt pētniecības un inovācijas programmu koordināciju valstu un Savienības līmenī elektronisko komponentu un sistēmu jomā;
 • nodrošināt konsekvenci starp kopuzņēmuma pētniecības un inovācijas stratēģisko programmu un ES politiku. 

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” katru gadu finansē projektus, rīkojot atklātus un uz konkurētspēju vērstus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus.
 

Ieguvēji

Visi uzņēmumi vai pētniecības struktūras ES vai citās programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs.

Ar zināmiem nosacījumiem var piedalīties arī citu valstu uzņēmumi un organizācijas. 
 

Papildu informācija

Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas” turpina sava priekšteča – kopuzņēmuma ECSEL – veiksmīgo programmu. Informāciju par šo programmu satur zemāk norādītie dokumenti.

Projektu krājums (iepriekšējo projektu piemēri):

Powering the Digital Transformation in Europe (atbalsts digitālajai pārveidei Eiropā) 

Innovation in Action (sadarbībā ar citiem kopuzņēmumiem)

Padomes regula, ar ko izveido kopuzņēmumus pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” (arī (KDT JU)

Regula, ar ko izveido pamatprogrammu “Apvārsnis Eiropa”

Kopuzņēmuma ECSEL 2020. gada darbības pārskats
 

Kontaktinformācija

Nosaukums
Kopuzņēmums “Svarīgas digitālās tehnoloģijas”
Tīmekļvietne
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-pasts
Tālruņa numurs
00 32 2 221 81 02
Faksa numurs
00 32 2 221 81 12
Pasta adrese
White Atrium Building, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruxelles/Brussel, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi