Skip to main content
Skupno podjetje EU

Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Pregled

 • Vloga: Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije je javno-zasebno partnerstvo, ki upravlja program za raziskave in inovacije, katerega cilj je okrepiti strateško avtonomijo EU v sektorju elektronskih komponent in sistemov.
 • Direktor: Bert De Colvenaer
 • Člani ali partnerji:
  • EU, ki jo zastopa Komisija
  • sodelujoče države: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija in Švedska;
  • panožna združenja: EPoSS, AENEAS in INSIDE, ki zastopajo deležnike na področju mikro- in nanoelektronike, pametnih integriranih sistemov ter vgrajenih/kibernetsko-fizičnih sistemov
 • Leto ustanovitve: 2021
 • Število zaposlenih: 31
 • Sedež: Bruselj (Belgija)
 • Spletišče: Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije

Naloge

Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije financira projekte in EU zagotavlja potrebno strokovno znanje na področju ključnih omogočitvenih tehnologij, da bi postala konkurenčna vodilna sila v svetovnem digitalnem gospodarstvu. To vključuje razvoj naprednih polprevodnikov in aplikacij, ki so ključni za evropsko družbo ter prispevajo k uresničitvi digitalne strategije EU in evropskega zelenega dogovora. Projekti, ki jih financira Skupno podjetje, zagotavljajo pametne rešitve za:

 • mobilnost
 • zdravstvo
 • okolje
 • energetiko
 • digitalno družbo
 • proizvodnjo

Cilji Skupnega podjetja za ključne digitalne tehnologije:

 • krepiti strateško avtonomijo EU na področju elektronskih komponent in sistemov
 • vzpostaviti znanstveno odličnost EU in njen vodilni položaj na področju inovacij v zvezi z nastajajočimi komponentami in sistemskimi tehnologijami
 • zagotoviti, da komponente in sistemske tehnologije upoštevajo družbene in okoljske izzive v Evropi.
 • podpirati raziskave in razvoj za vzpostavitev zasnovnih in proizvodnih zmogljivosti v Evropi za strateška področja uporabe
 • vzpostaviti uravnotežen portfelj velikih in majhnih projektov, ki podpirajo hiter prenos tehnologij iz raziskovalnega v industrijsko okolje
 • vzpostaviti dinamičen ekosistem na področju elektronskih komponent in sistemov po vsej Uniji, ki temelji na digitalnih vrednostnih verigah s poenostavljenim dostopom do novih udeležencev
 • podpirati raziskave in razvoj za izboljšanje tehnologij komponent, ki zagotavljajo varnost, zaupanje in energijsko učinkovitost za kritične infrastrukture in sektorje v Evropi
 • mobilizirati nacionalne vire in zagotoviti usklajevanje raziskovalnih in inovacijskih programov EU ter nacionalnih raziskovalnih in inovacijskih programov na področju elektronskih komponent in sistemov
 • vzpostaviti skladnost med strateškim načrtom za raziskave in inovacije Skupnega podjetja in politikami EU 

Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije vsako leto financira projekte prek odprtih in konkurenčnih razpisov za zbiranje predlogov.
 

Koristi

V projektih lahko sodelujejo podjetja ali raziskovalne organizacije v EU ali drugih državah, ki so pridruženi programu Obzorje Evropa.

Pod določenimi pogoji lahko sodelujejo tudi podjetja in organizacije s sedežem v drugih državah. 
 

Dodatne informacije

Skupno podjetje KDT temelji na uspehu svojega predhodnika – programa ECSEL. Naslednji dokumenti vsebujejo informacije o tem programu.

Priročnik za projekte (primeri preteklih projektov):

Zagon digitalne preobrazbe v Evropi 

Ukrepi na področju inovacij (v sodelovanju z drugimi skupnimi podjetji)

Uredba Sveta o ustanovitvi Skupnega podjetja v okviru programa Obzorje Evropa, vključno s Skupnim podjetjem za ključne digitalne tehnologije

Uredba o vzpostavitvi programa Obzorje Evropa

Letno poročilo o dejavnostih Skupnega podjetja ECSEL za leto 2020
 

Kontakt

Ime
Skupno podjetje za ključne digitalne tehnologije
Spletna stran
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
00 32 2 221 81 02
Številko telefaksa
00 32 2 221 81 12
Poštni naslov
Stavba White Atrium, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56-60, 1060 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji