Skip to main content
Gemensamt företag under EU

Det gemensamma företaget för viktig digital teknik

Key Digital Technologies Joint Undertaking

Översikt

 • Uppgift: Det gemensamma företaget för viktig digital teknik är ett offentlig-privat partnerskap som driver ett forsknings- och innovationsprogram för att stärka EU:s strategiska oberoende inom elektroniska komponenter och system.
 • Direktör: Bert De Colvenaer
 • Medlemmar och partner:
  • EU, företrätt av kommissionen
  • Följande deltagande länder: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.
  • Följande branschorganisationer: EPoSS, Aeneas och Inside som företräder sektorerna för mikro- och nanoelektronik, smarta integrerade system och inbyggda eller cyberfysiska system.
 • Inrättad: 2021
 • Antal anställda: 31
 • Plats: Bryssel (Belgien)
 • Webbplats: Det gemensamma företaget för viktig digital teknik

Verksamhet

Det gemensamma företaget för viktig digital teknik finansierar projekt för att se till att EU har nödvändig sakkunskap om viktig möjliggörande teknik och kan vara en konkurrenskraftig ledare för världens digitala ekonomi. Det omfattar avancerade halvledare och applikationer som är avgörande för samhället och kan bidra till EU:s digitala strategi och gröna giv. Företaget finansierar projekt som tar fram smarta lösningar för

 • mobilitet
 • hälso- och sjukvård
 • miljön
 • energi
 • ett digitalt samhälle
 • tillverkning.

Företaget har som mål att

 • stärka EU:s strategiska oberoende inom elektroniska komponenter och system
 • bidra till att EU intar en ledande ställning inom forskning och innovation om framväxande komponenter och systemteknik
 • se till att komponenter och systemteknik bidrar till att lösa Europas samhälls- och miljöutmaningar
 • stödja forskning och utveckling för att bygga upp design- och produktionskapacitet i Europa på strategiska tillämpningsområden
 • få fram en välavvägd portfölj av stora och små projekt som stöder en snabb tekniköverföring från forskning till den industriella miljön
 • främja ett dynamiskt ekosystem i EU för elektroniska komponenter och system utifrån en digital värdekedja med enkelt tillträde för nykomlingar
 • stödja forskning och utveckling för att förbättra komponentteknik som garanterar säkerhet, förtroende och energieffektivitet när det gäller kritisk infrastruktur och kritiska sektorer i Europa
 • främja mobilisering av nationella resurser och säkerställa samordning av EU:s och nationella forsknings- och innovationsprogram för elektroniska komponenter och system
 • garantera samstämmighet mellan företagets strategiska forsknings- och innovationsagenda och EU:s politik. 

Företaget finansierar projekt genom öppna förslagsomgångar varje år.
 

Målgrupper

Alla företag och forskningsorganisationer i EU och andra länder som är associerade till Horisont Europa-programmet kan delta i projekt.

Företag och organisationer med säte i andra länder kan också delta på vissa villkor
 

Mer information

Det gemensamma företaget för viktig digital teknik bygger vidare på det program som drevs av företagets föregångare, det gemensamma företaget Ecsel. I följande dokument kan du läsa mer om det programmet:

Projektbok (exempel på tidigare projekt)

Kraft till den digitala omställningen i Europa (bok) 

Innovation i aktion (tillsammans med andra gemensamma företag)

Rådets förordning om bildande av gemensamma företag inom Horisont Europa, däribland det gemensamma företaget för viktig digital teknik

Förordning om inrättande av Horisont Europa

Årlig verksamhetsrapport för 2020 för det gemensamma företaget Ecsel
 

Kontakt

Namn
Det gemensamma företaget för viktig digital teknik
Webbplats
https://www.kdt-ju.europa.eu/
E-post
Telefon
00 32 2 221 81 02
Fax
00 32 2 221 81 12
Postadress
White Atrium-byggnaden, Avenue de la Toison d'Or/Guldenvlieslaan 56–60, 1060 Bryssel, Belgien
Sociala medier