Skip to main content
ELi institutsioonidevaheline talitusVäljaannete talitus

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus

Publications Office of the European Union logo

Ülevaade

  • Funktsioon: Toetada ELi poliitikat ja pakkuda ELi institutsioonidele, organitele ja ametitele kirjastamisteenuseid.
  • Peadirektor: Hilde Hardeman
  • Asutamisaasta: 1969
  • Töötajate arv: 615
  • Asukoht: Luksemburg
  • VeebisaitEuroopa Liidu Väljaannete Talitus

Tegevus

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus on ametlik kirjastusteenuste pakkuja kõigile ELi institutsioonidele, organitele ja ametitele. See on keskne juurdepääsupunkt ELi õigusele, väljaannetele, avatud andmetele, uurimistulemustele, hanketeadetele ja muule ametlikule teabele. 

Talituse eesmärk on toetada ELi poliitikat ja tagada, et lai valik teavet oleks üldsusele juurdepääsetavate ja taaskasutatavate andmetena kättesaadav. Sel viisil suurendatakse läbipaistvust, soodustatakse majandustegevust ja edendatakse teadmiste levikut.

Kes on peamised kasusaajad?

Väljaannete talituse peamine sihtrühm on üldsus (eraisikud ja ettevõtted). 

Tänu meie tööle on suur hulk ELi ametlikku teavet üldsusele leitavate, juurdepääsetavate, koostalitlusvõimeliste ja taaskasutatavate andmetena kättesaadav (FAIR-andmepõhimõtted), mis on tänapäeva andepõhises maailmas eduka tegutsemise eeltingimus. Väljaannete talitus toetab oma tegevusega läbipaistvust, majandustegevust, nüüdisaegse tehnoloogia, sh tehisintellekti arengut ning üldist juurdepääsu teadmistele. 

Talituse tegevusel on seega oluline osa selles, et saavutada ELi poliitilisi prioriteete, nagu demokraatia, majandusareng ja digipööre.

Lisateave

EUR-Lex – juurdepääs Euroopa Liidu õigusele

TED – riigihanked Euroopa Liidus

CORDIS – ELi rahastatud teadusprojektid ja nende tulemused

ELi Whoiswho - ELi ametlik kontaktkataloog

EuropeanDataPortal – ELi avalikest andmeportaalidest kogutud avaliku sektori teave

Juurdepääsetavuse alane koolitus

Kontaktandmed

Nimi
Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
Veebisait
https://op.europa.eu/et/home
Telefoninumber
+352 29 291
Postiaadress
2, rue Mercier, 2985 Luksemburg, Luksemburg
Sotsiaalmeedia