Skip to main content
ES starpiestāžu dienestsPB

Eiropas Savienības Publikāciju birojs

Publications Office of the European Union logo

Pārskats

  • Pamatuzdevums: atbalstīt ES politiku un sniegt publicēšanas pakalpojumus ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām.
  • Ģenerāldirektore: Hilde Hardemane
  • Dibināšanas gads: 1969.
  • Darbinieku skaits: 615
  • Atrašanās vieta: Luksemburga
  • Tīmekļa vietneES Publikāciju birojs

Uzdevumi

Eiropas Savienības Publikāciju birojs visām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām ir oficiālais pakalpojumu sniedzējs izdevējdarbības jomā. Tas darbojas kā ir centrālais punkts, kas nodrošina piekļuvi ES tiesību aktiem, publikācijām, atvērtajiem datiem, pētījumu rezultātiem, iepirkumu paziņojumiem un citai oficiālai informācijai. 

Tā pamatuzdevums ir atbalstīt ES politiku un pieejamu un atkārtoti izmantojamu datu formā darīt publiski pieejamu plašu informācijas klāstu. Vispārējais mērķis ir veicināt caurskatāmību, saimniecisko darbību un zināšanu izplatīšanu.

Ieguvēji

Plaša sabiedrība (privātpersonas un uzņēmumi) ir Publikāciju biroja pakalpojumu galvenie saņēmēji. 

Pateicoties OP darbam, pieejamu, sadarbspējīgu un atkalizmantojamu (FAIR) datu formā plašai sabiedrībai tiek darīta pieejama plaša ES oficiālā informācija, kas ir izšķiroši svarīga mūsdienu uz datiem balstītajā ekonomikā. Publikāciju birojs līdz ar to atbalsta caurskatāmību, saimniecisko darbību, modernu tehnoloģiju, kā mākslīgais intelekts, attīstību un piekļuvi zināšanām kopumā. 

Tam ir nozīmīga loma vairāku ES politisko prioritāšu ietvaros: demokrātija, ekonomika un digitālā pārveide.

Papildinformācija

EUR-Lex – piekļuve Eiropas Savienības tiesībām

TED – publiskais iepirkums Eiropas Savienībā

CORDIS – ES finansēti pētniecības projekti un to rezultāti

EU Who's who – ES oficiālais kontaktinformācijas direktorijs

EuropeanDataPortal – publiskā sektora informācija, kas izgūta no publisko datu portāliem visā ES

Apmācība par pieejamību

Kontaktinformācija

Nosaukums
Eiropas Savienības Publikāciju birojs
Tīmekļvietne
https://op.europa.eu/lv/home
Tālruņa numurs
+352 29 291
Pasta adrese
2 rue Mercier, 2985 Luksemburga, Luksemburga
Sociālie plašsaziņas līdzekļi