Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Medziinštitucionálna služba EÚOP

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie

Publications Office of the European Union logo

Prehľad

  • Úloha: podporovať politiky EÚ a poskytovať vydavateľské služby inštitúciám, orgánom a agentúram EÚ
  • Generálna riaditeľka: Hilde Hardemanová
  • Rok zriadenia: 1969
  • Počet zamestnancov: 615
  • Sídlo: Luxemburg
  • Webové sídloÚrad pre publikácie EÚ

Úlohy

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie je oficiálnym poskytovateľom vydavateľských služieb pre všetky inštitúcie, orgány a agentúry EÚ. Je ústredným bodom, ktorý otvára prístup k právnym predpisom EÚ, publikáciám, otvoreným údajom, výsledkom výskumu, oznámeniam o verejnom obstarávaní a iným oficiálnym informáciám. 

Jeho poslaním je podporovať politiky EÚ a zverejňovať širokú škálu informácií ako prístupné a opakovane použiteľné údaje. Celkovým cieľom je napomáhať transparentnosť, hospodársku činnosť a šírenie poznatkov.

Kto má z činnosti osoh

Hlavnou cieľovou skupinou Úradu pre publikácie je verejnosť (jednotlivci a podniky). 

Vďaka našej práci má verejnosť k dispozícii širokú škálu oficiálnych informácií EÚ vo forme vyhľadateľných, prístupných, interoperabilných a opakovane použiteľných údajov (FAIR – findable, accessible, interoperable and reusable), čo je nevyhnutnosťou v dnešnom dátovom hospodárstve. Úrad pre publikácie tak podporuje transparentnosť, hospodársku činnosť, vývoj moderných technológií, napríklad umelej inteligencie, a prístup k poznatkom vo všeobecnosti. 

Zohrávame teda významnú úlohu pre viaceré politické priority EÚ: demokraciu, hospodárstvo a digitálnu transformáciu.

Klikni tiež na...

EUR-Lex – prístup k právu Európskej únie

TED – verejné obstarávanie v rámci Európskej únie

CORDIS – výskumné projekty financované z prostriedkov EÚ a ich výsledky

EU Whoiswho – oficiálny adresár kontaktov EÚ

EuropeanDataPortal – informácie verejného sektora zozbierané z portálov s verejnými údajmi v celej EÚ

Odborná príprava v oblasti prístupnosti

Kontakt

Meno/Názov
Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie
Webové sídlo
https://op.europa.eu/sk/home
Telefónne číslo
+352 29 291
Poštová adresa
2 rue Mercier, 2985 Luxemburg, Luxembursko
Sociálne médiá