Skip to main content
Medinstitucionalna služba EUUrad za publikacije

Urad za publikacije Evropske unije

Publications Office of the European Union logo

Pregled

  • Naloga: Urad podpira politike EU in zagotavlja založniške storitve za institucije, organe in agencije EU
  • Generalna direktorica: Hilde Hardeman
  • Leto ustanovitve: 1969
  • Število zaposlenih: 615
  • Sedež: Luxembourg
  • SpletiščeUrad za publikacije Evropske unije

Naloge

Urad za publikacije Evropske unije je uradni ponudnik založniških storitev za institucije, organe in agencije EU ter je osrednja točka dostopa do zakonodaje, publikacij, odprtih podatkov, rezultatov raziskav, obvestil o javnih naročilih in drugih uradnih informacij EU. 

Njegovo poslanstvo je podpirati politike EU in zagotavljati javno dostopnost in ponovno uporabljivost širokega nabora informacij. V širšem smislu si prizadeva za spodbujanje preglednosti, gospodarske dejavnosti in razširjanja znanja.

Koristi

Urad za publikacije je namenjen javnosti (posameznikom in podjetjem). 

Javnosti je na voljo širok nabor uradnih informacij EU, in sicer v obliki podatkov, ki jih je mogoče najti, so dostopni, interoperabilni in se lahko ponovno uporabijo. To je bistveni element današnjega podatkovno vodenega gospodarstva. Urad za publikacije tako podpira preglednost, gospodarsko dejavnost, razvoj sodobnih tehnologij, kot je umetna inteligenca, in splošen dostop do znanja. 

Zato ima pomembno vlogo pri več političnih prednostnih nalogah EU, povezanih z demokracijo, gospodarstvom in digitalno preobrazbo.

Dodatne informacije

EUR-Lex – dostop do prava Evropske unije

TED – javna naročila v Evropski uniji

CORDIS – raziskovalni projekti, ki jih financira EU, in njihovi rezultati

Spletni imenik EU Whoiswho – uradni imenik institucij EU

Evropski podatkovni portal – informacije javnega sektorja, zbrane z javnih podatkovnih portalov v EU

Usposabljanje o dostopnosti

Kontakt

Ime
Urad za publikacije Evropske unije
Spletna stran
https://op.europa.eu/sl/home
Telefonska številka
+352 29 291
Poštni naslov
2 rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg
Družbeni mediji