Skip to main content
Kopējās ārpolitikas un drošības politikas aģentūra

Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen)

Intro

European Union Satellite Centre - Logo

Īss apraksts

 • Uzdevums: atbalsta kopējo ārpolitiku un drošības politiku (KĀDP), sniedzot pakalpojumus, kuru pamatā ir kosmosa resursi un papilddati
 • Direktors: Sorin Ducaru
 • Partneri: Eiropas Ārējās darbības dienests, Eiropas Komisija, Eiropas Aizsardzības aģentūra, Eiropas Kosmosa aģentūra un citas iestādes un starptautiskās organizācijas
 • Dibināšanas gads: 2002 (Rietumeiropas savienības satelītcentrs no 1993. līdz 2001. gadam)
 • Darbinieku skaits: 145
 • Atrašanās vieta: Torehina de Ardosa (Spānija)
 • Tīmekļa vietne:  EU SatCen

Eiropas Savienības satelītcentrs (SatCen) palīdz pieņemt ES lēmumu un rīkoties kopējās ārpolitikas un drošības politikas jomā. Tālab tas nodrošina produktus un sniedz pakalpojumus, kuru pamatā ir kosmosa resursu un papilddatu izmantojums, jo īpaši satelītattēlu un aeroattēlu izmantojums, kā arī saistītie pakalpojumi.

Ko šī iestāde dara?

Padomes Politikas un drošības komitejas pārraudzībā un ES Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos operatīvā vadībā SatCen lēmumu pieņēmējus laicīgi brīdina par potenciālām krīzēm, kā arī informē par globālo situāciju. Tādējādi atbildīgās personas var laikus veikt diplomātiskos, ekonomiskos un humānās palīdzības pasākumus, arī lai sagatavotu iejaukšanās darbības.

Kas ir ieguvēji?

 • Eiropas Ārējās darbības dienests (EĀDD),
 • ES valstis,
 • ES misijas un operācijas,
 • Eiropas Komisija,
 • ārpussavienības valstis un starptautiskas organizācijas, piemēram, Apvienoto Nāciju organizācija, Ķīmisko ieroču aizliegšanas organizācija (OPCW), Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (EDSO), Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (SAEA) un Ziemeļatlantijas līguma organizācija (NATO).

Skatīt arī

Svarīgi dokumenti un publikācijas

SatCen pasākumi

Karjeras iespējas

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības Satelītcentrs (SatCen)

Tīmekļvietne
E-pasts
Tālruņa numurs
+34 91 678 60 00
Faksa numurs
+34 91 678 60 06