Skip to main content
Agencja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)

Intro

European Union Satellite Centre - Logo

Informacje ogólne

 • Funkcja: wspiera wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa (WPZiB), świadcząc usługi oparte na zasobach kosmicznych i danych dodatkowych
 • Dyrektor: Sorin Ducaru
 • Partnerzy: Europejska Służba Działań Zewnętrznych, Komisja Europejska, Europejska Agencja Obrony, Europejska Agencja Kosmiczna i inne instytucje i organizacje międzynarodowe
 • Rok założenia: 2002 (Centrum Satelitarne Unii Zachodnioeuropejskiej od 1993 r. do 2001 r.)
 • Liczba pracowników: 145
 • Siedziba: Torrejón de Ardoz (Hiszpania)
 • Strona internetowa:  EU SatCen

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen) wspiera unijny proces decyzyjny oraz działania UE w ramach europejskiej wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Oznacza to, że zapewnia ono produkty i usługi oparte na wykorzystaniu potencjału kosmicznego i danych dodatkowych, w tym zdjęć satelitarnych i lotniczych, oraz podobne usługi.

Zakres działalności

Pod nadzorem Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa oraz przewodnictwem operacyjnym Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa SatCen wcześnie ostrzega polityków przed możliwymi kryzysami i oferuje informacje z zakresu globalnej orientacji sytuacyjnej. Umożliwia to UE podejmowanie działań dyplomatycznych, gospodarczych i humanitarnych w odpowiednim czasie, a także ogólne planowanie działań.

Korzyści

 • Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ)
 • krajom UE
 • uczestnikom misji i operacji prowadzonych przez UE
 • Komisji Europejskiej
 • krajom spoza UE i organizacjom międzynarodowym, takim jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW), Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) i Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO).

Zobacz również

Najważniejsze dokumenty i publikacje

Wydarzenia

Możliwości zatrudnienia

Kontakt

Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (SatCen)

Strona internetowa
E-mail
Tel.
+34 91 678 60 00
Faks
+34 91 678 60 06