Skip to main content
Byrån för gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

EU:s satellitcentrum (Satcen)

Intro

European Union Satellite Centre - Logo

Översikt

 • Uppgift: Stödja den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken genom att tillhandahålla tjänster som bygger på rymdtillgångar och kompletterande data
 • Direktör: Sorin Ducaru
 • Partner: Europeiska utrikestjänsten, EU-kommissionen, Europeiska försvarsbyrån, Europeiska rymdorganisationen och andra institutioner och internationella organisationer
 • Inrättad: 2002 (Västeuropeiska unionens satellitcentrum 1993–2001)
 • Antal anställda: 145
 • Plats: Torrejón de Ardoz (Spanien)
 • Webbplats:  EU:s satellitcentrum

EU:s satellitcentrum bidrar med underlag till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Det innebär att byrån tillhandahåller produkter och tjänster som bygger på rymdtillgångar och kompletterande data, t.ex. satellitbilder och flygbilder och relaterade tjänster.

Verksamhet

Satcen ger EU tidiga varningar om potentiella kriser, så att man kan vidta diplomatiska, ekonomiska och humanitära åtgärder i god tid och bättre planera sina insatser. Byrån arbetar under överinseende av kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s utrikesrepresentant sköter den operativa ledningen.

Målgrupper

 • Europeiska utrikestjänsten
 • EU-länderna
 • EU:s uppdrag och insatser
 • EU-kommissionen
 • Länder utanför EU och internationella organisationer, t.ex. FN, Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Internationella atomenergiorganet (IAEA) och Nato.

Se också

Dokument och publikationer

Evenemang

Lediga jobb

Kontakt

EU:s satellitcentrum (Satcen)

Webbplats
E-post
Telefon
+34 91 678 60 00
Fax
+34 91 678 60 06