Skip to main content
ELi ühisettevõte

Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõte

Smart Networks and Services Joint Undertaking logo

Ülevaade

Tegevus

Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõte on avaliku ja erasektori partnerlus, millel on kaks eesmärki:

  • toetada Euroopa tehnoloogilist suveräänsust 6G valdkonnas;  
  • ergutada 5G kasutuselevõttu Euroopas. 

Ühisettevõte rahastab teadus- ja innovatsiooniprojekte, et kindlustada Euroopa tööstuspositsiooni üleilmses nutivõrkude ja -teenuste väärtusahelas. See koondab ELi ja tööstusvaldkonna ressursid, et kiirendada turvalise ning energiatõhusa nutivõrkude ja -teenuste tehnoloogia arendamist.

Ühisettevõte kujundab strateegilist teadusuuringute, innovatsiooni ja kasutuselevõtu tegevuskava, et muuta ELi visioon 6Gst tehnoloogiliselt ja äriliselt reaalsuseks. Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõtte eesmärk on ühiskonna- ja ettevõtlusprotsesside ulatuslik digiteerimine aruka ja kestliku ühenduvuse abil inim-, füüsilises ja digimaailmas. 

Ühisettevõte püüab juhtida järgmise põlvkonna ühenduvustehnoloogiate väljatöötamist, arendamist ja standardimist ning julgustada 6G varajast turulelaskmist kümnendi lõpuks. Selleks teeb see koostööd suurema osaga Euroopa sidusrühmadest ning hõlbustab rahvusvahelist koostööd erinevate 6G algatuste alal. 

Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõtte tegevus on kooskõlas ELi riikide omaga 6G-teadusuuringute ja innovatsiooni programmide valdkonnas ning tagab strateegilise koordineerimise 5G laialdase kasutuselevõtu ergutamiseks Euroopas.

Kasusaajad

Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõtte tegevusest saavad kasu kõik ettevõtjad või teadusorganisatsioonid ELis ja muudes programmiga „Euroopa horisont“ ühinenud riikides. 

Konkreetsemalt hõlmab see järgmisi: 

-    paljud tööstusvaldkonna osalejad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, sealhulgas lisaks telekommunikatsioonitööstusele ka esemevõrgu, pilve, komponentide ja seadmete alal tegutsejad ning vertikaalsed tööstusharud, nagu transport, logistika, energeetika, tootmine, Tööstus 4.0, meedia, haridus, tervishoid ning arukas põllumajandus;

-    mis tahes teadusorganisatsioon või ülikool, mis aitab edendada Euroopa tipptehnoloogiat ja -teadust, et kujundada ja vallata 6G-süsteeme.

Ühiskond tervikuna saab kasu tulevastest uutest rakendustest, nagu laiendatud reaalsuse tajumine, kaugosalus ning koostöörobootika. 6G peaks andma panuse ohutute, turvaliste, usaldusväärsete, kaasavate ja kestlike nutivõrkude ja -teenuste uude põlvkonda Euroopas.  

Lisateave

Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõtte eesmärgid ja ülesanded 

Viimased uudised 

Nutivõrkude ja -teenuste Ühisettevõtte teadusuuringute ja innovatsiooni tööprogramm

Konkursikutsed

Projektiportfell 

Töökohad

Kontaktandmed

Nimi
Smart Networks and Services Joint Undertaking
Veebisait
https://smart-networks.europa.eu/
E-post
Postiaadress
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brüssel, Belgia
Sotsiaalmeedia