Skip to main content
ES kopuzņēmums

Kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi”

Smart Networks and Services Joint Undertaking logo

Pārskats

Darbības

Kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi” (SNS JU) ir publiskā un privātā sektora partnerība ar diviem uzdevumiem:

  • veicināt Eiropas tehnoloģisko suverenitāti 6G tehnoloģiju jomā,  
  • veicināt 5G ieviešanu Eiropā. 

Kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi” finansē pētniecības un inovācijas projektus, ar kuriem tiek stiprinātas Eiropas rūpniecības pozīcijas viedo tīklu un pakalpojumu globālajā vērtības ķēdē. Tas apvieno ES un rūpniecības nozares resursus nolūkā paātrināt drošu un energoefektīvu viedo tīklu un pakalpojumu tehnoloģiju attīstību.

Uzņēmums izstrādā pētniecības un inovācijas stratēģisko ceļvedi un izvēršanas programmu, lai ES 6G redzējumu padarītu par tehnoloģiju un uzņēmējdarbības realitāti. Kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi” ir vērsts uz sabiedrības un uzņēmējdarbības procesu masveida digitalizāciju, izmantojot intelektisku un ilgtspējīgu savienojamību cilvēku, fiziskajā un digitālajā pasaulē. 

Kopuzņēmuma mērķis ir uzņemties vadību nākamās paaudzes savienojamības tehnoloģiju koncepcijā, izstrādē un standartizācijā un veicināt 6G agrīnu ieviešanu tirgū līdz desmitgades beigām. Lai to panāktu, tas sadarbojas ar svarīgākajām Eiropas ieinteresētajām personām un piedalās dažādās starptautiskās 6G iniciatīvās. 

Kopuzņēmums turklāt sadarbojas ar ES valstīm 6G pētniecības un inovācijas programmās un nodrošina stratēģisko koordināciju, lai veicinātu progresīvu 5G izvēršanu Eiropā.

Ieguvēji

Labumu no kopuzņēmuma darba gūst visi uzņēmumi un pētniecības organizācijas ES un citās programmas “Apvārsnis Eiropa” asociētajās valstīs. 

Konkrētāk: 

- dažādi rūpniecības dalībnieki un mazie un vidējie uzņēmumi, tai skaitā ne tikai telesakaru nozare, bet arī dalībnieki tādās nozarēs kā lietu internets, mākoņdatošana, komponenti un ierīces, kā arī vertikālās nozares, piemēram, transports, loģistika, enerģētika, ražošana, Industrija 4.0 (jeb ceturtā rūpnieciskā revolūcija), plašsaziņas līdzekļi, izglītība, veselības aprūpe un vieda lauksaimniecība;

- visas pētniecības organizācijas un universitātes, kas palīdz attīstīt Eiropas tehnoloģisko un zinātnisko izcilību, lai veidotu un pārvaldītu 6G sistēmas.

Sabiedrība kopumā gūst labumu no turpmākām jaunām lietojumprogrammām, piemēram, paplašinātās realitātes izpētes, teleklātbūtnes un sadarbības robotiem. 6G būtu jāveicina nākamās paaudzes droši, uzticami, iekļaujoši un ilgtspējīgi viedie tīkli un pakalpojumi Eiropā.  

Plašāka informācija

Kopuzņēmuma “Viedie tīkli un pakalpojumi” uzdevumi un mērķi 

Jaunākās ziņas 

Kopuzņēmuma “Viedie tīkli un pakalpojumi” pētniecības un inovācijas darba programma

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus

Projektu portfelis 

Vakances

Kontaktinformācija

Nosaukums
Kopuzņēmums “Viedie tīkli un pakalpojumi”
Tīmekļvietne
https://smart-networks.europa.eu/
E-pasts
Pasta adrese
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Brussels, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi