Skip to main content
Întreprinderea comună a UE

Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”

Smart Networks and Services Joint Undertaking logo

Prezentare generală

Activități

Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” (ÎC RSI) este un parteneriat public-privat cu o dublă misiune:

  • promovarea suveranității tehnologice a Europei în domeniul 6G  
  • stimularea implementării tehnologiei 5G în Europa 

Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” finanțează proiecte de cercetare și inovare pentru a consolida poziția industrială a Europei în cadrul lanțului valoric global al rețelelor și serviciilor inteligente. Aceasta reunește resursele UE și ale întreprinderilor din sector pentru a accelera dezvoltarea unor tehnologii pentru rețele și servicii inteligente sigure și eficiente din punct de vedere energetic.

Ea conturează o foaie de parcurs strategică pentru cercetare și inovare și o agendă de implementare care să transforme viziunea UE privind 6G într-o realitate tehnologică și comercială. Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” vizează digitalizarea masivă a proceselor societale și comerciale, printr-o conectivitate inteligentă și sustenabilă care să unească planul uman, cel fizic și cel digital. 

Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” caută să impulsioneze conceperea, dezvoltarea și standardizarea tehnologiilor pentru conectivitate de nouă generație și să încurajeze adoptarea timpurie pe piață a tehnologiei 6G, până la sfârșitul deceniului. În acest scop, colaborează cu o masă critică de părți interesate europene și facilitează cooperarea internațională cu privire la diverse inițiative 6G. 

Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente” se aliniază, de asemenea, cu țările UE în ceea ce privește programele de cercetare și inovare în materie de 6G și asigură coordonarea strategică pentru a stimula implementarea tehnologiei 5G avansate în Europa.

Beneficiari

Orice întreprindere sau organizație de cercetare din UE și din alte țări asociate la programul Orizont Europa beneficiază de activitatea întreprinderii comune „Rețele și servicii inteligente”. 

Mai precis: 

- o gamă largă de actori industriali și întreprinderi mici și mijlocii, incluzând nu numai sectorul telecomunicațiilor, ci și actorii care lucrează în domeniul internetului obiectelor, al tehnologiei de tip cloud, al componentelor și dispozitivelor și al industriilor verticale (ex. transporturi, logistică, energie, industria prelucrătoare, Industria 4.0, mass-media, educație, asistență medicală și agricultură inteligentă)

- toate organizațiile de cercetare sau universitățile care contribuie la promovarea excelenței tehnologice și științifice europene pentru a modela și a stăpâni sistemele 6G

Societatea în ansamblu va beneficia de pe urma viitoarelor noi aplicații (ex. tehnologiile de detecție pentru realitatea extinsă, teleprezența și robotica colaborativă). Tehnologia 6G ar trebui să contribuie la următoarea generație de rețele și servicii inteligente sigure, securizate, de încredere, incluzive și sustenabile în Europa.  

Informații suplimentare

Misiunile și obiectivele întreprinderii comune „Rețele și servicii inteligente” 

Ultimele noutăți 

Programul de lucru al întreprinderii comune „Rețele și servicii inteligente”

Cerere de propuneri

Portofoliu de proiecte 

Locuri de muncă

Contact

Nume
Întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”
Site
https://smart-networks.europa.eu/
E-mail
Adresă poștală
Rue de la Loi / Kunst-Wet 51, 1000 Bruxelles, Belgia
Rețele sociale