Skip to main content
Skupno podjetje EU

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve

Smart Networks and Services Joint Undertaking logo

Pregled

Naloge

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve je javno-zasebno partnerstvo z dvojnim poslanstvom:

  • zagotavlja tehnološko suverenost Evrope na področju tehnologije 6G  
  • spodbuja uvajanja tehnologij 5G v Evropi 

Skupno podjetje podjetja financira raziskovalne in inovacijske projekte za krepitev industrijskega položaja Evrope v globalni vrednostni verigi pametnih omrežij in storitev ter združuje vire EU in industrijske vire z namenom pospeševanja razvoja varnih, energetsko učinkovitih pametnih omrežij in storitvenih tehnologij.

Pripravlja strateški načrt za raziskave in inovacije ter program uvajanja, da bi evropska vizija na področju 6G postala tehnološka in poslovna realnost. Skupno podjetje je usmerjeno v obsežno digitalizacijo družbenih in poslovnih procesov prek pametne in trajnostne povezljivosti v človeškem, fizičnem in digitalnem svetu. 

Izpeljati namerava zasnovo, razvoj in standardizacijo tehnologij povezljivosti naslednje generacije ter spodbuditi čim hitrejšo uvedbo tehnologije 6G na trg do konca desetletja. V ta namen sodeluje s kritično maso evropskih deležnikov in spodbuja mednarodno sodelovanje v zvezi z različnimi pobudami 6G. 

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve sodeluje tudi z državami EU na področju programov raziskav in inovacij 6G ter skrbi za strateško koordinacijo pri spodbujanju uvejanja naprednih tehnologij 5G v Evropi.

Koristi

Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve koristi podjetjem in raziskovalnim organizacijam v EU in drugih državah, pridruženih programu Obzorje Evropa. 

Koristi predvsem: 

– širokemu naboru industrijskih deležnikov ter malih in srednjih podjetij, ne samo v telekomunikacijski panogi, temveč tudi podjetjem, ki poslujejo na področju interneta stvari, računalništva v oblaku, sestavnih delov in naprav ter vertikalnih panog, kot so promet, logistika, energija, proizvodnja, industrija 4.0, mediji, izobraževanje, zdravstvo in pametno kmetijstvo

raziskovalnim organizacijam in univerzam, ki prispevajo k napredku evropske tehnološke in znanstvene odličnosti pri oblikovanju in obvladovanju sistemov 6G

Družba kot celota ima koristi od prihodnjih novih aplikacij, kot so zaznavanje razširjene resničnosti, prisotnost na daljavo in sodelovalna robotika. Tehnologija 6G bi morala prispevati k naslednji generaciji varnih, zanesljivih, vključujočih in trajnostnih pametnih omrežij in storitev v Evropi.  

Dodatne informacije

Naloge in cilji skupnega podjetja za pametna omrežja in storitve 

Aktualno 

Delovni program na področju raziskav in inovacij skupnega podjetja za pametna omrežja in storitve

Razpis za zbiranje predlogov

Projektni portfelj 

Delovna mesta

Kontakt

Ime
Skupno podjetje za pametna omrežja in storitve
Spletna stran
https://smart-networks.europa.eu/
E-pošta
Poštni naslov
Rue de la Loi/Kunst-Wet 51, 1000 Bruselj, Belgija
Družbeni mediji