Skip to main content
Single Resolution Board

Oversigt

 • Rolle: At sikre en velordnet afvikling af nødlidende banker med minimale omkostninger for realøkonomien og statsfinanserne i de medvirkende EU-lande og øvrige lande
 • Formand: Elke König
 • Partnere: Europa-Parlamentet, EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank (ECB), nationale afviklingsmyndigheder, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA)
 • Oprettet i: Januar 2015
 • Antal ansatte: Stadig i opstartfasen (Mål: op til 300 i begyndelsen af 2017)
 • Hjemsted: Bruxelles (Belgien)
 • Website: Den Fælles Afviklingsinstans

Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) er afviklingsmyndighed for EU's nye bankunion. Det er en hjørnesten i bankunionen og den fælles afviklingsmekanisme. Dens formål er at sikre en velordnet afvikling af nødlidende banker med de mindst mulige omkostninger for realøkonomien og statsfinanserne i de medvirkende EU-lande og øvrige lande

Hvad laver det?

Dens hovedopgaver er:

 • at fastsætte standardregler og -procedurer for afvikling af virksomheder
 • at træffe beslutninger om afvikling inden for bankunionen i henhold til en standardproces - det hjælper med at opretholde markedstilliden
 • at fastsætte troværdige og realistiske afviklingsordninger
 • at fjerne hindringer for afvikling for at gøre bankvæsenet i Europa sikrere
 • at minimere udgifterne til afvikling og undgå værditab, medmindre de er nødvendige for at nå afviklingsmålene
 • at give reelle fordele til skatteydere, banker og indskydere
 • at styrke den finansielle og økonomiske stabilitet i hele EU.

Hvem har gavn af det?

Den Fælles Afviklingsinstans vil kunne gribe ind - hurtigt, hensigtsmæssigt og i det rette omfang - for at skabe genopretnings- og afviklingsordninger for banker i euroområdet. Formålet er at undgå flere "bankpakker" og placere ansvaret for afvikling hos bankerne med de mindst mulige udgifter for skatteyderne og realøkonomien.

Se også

Job i SRB

Bankunionen 

Den fælles afviklingsmekanisme (SRM) 

Kontakt

Navn
Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)
Websted
http://srb.europa.eu/
Postadresse
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgien
Sociale medier