Skip to main content
Single Resolution Board

Perustiedot

 • Tehtävä: varmistaa, että ongelmapankkien kriisinratkaisu sujuu hallitusti ja vaikuttaa mahdollisimman vähän reaalitalouteen sekä pankkiunioniin osallistuvien EU-maiden ja muiden maiden julkiseen talouteen
 • Puheenjohtaja: Elke König
 • Yhteistyötahot: Euroopan parlamentti, Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki (EKP), kansalliset kriisinratkaisuviranomaiset, Euroopan pankkiviranomainen (EPV)
 • Perustettu: tammikuu 2015
 • Henkilöstömäärä: Edelleen käynnistysvaiheessa (Tavoite: enintään 300 työntekijää vuoden 2017 alkuun mennessä)
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: yhteinen kriisinratkaisuneuvosto

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (Single Resolution Board, SRB) on Euroopan pankkiunionin kriisinratkaisuviranomainen. Se on keskeinen osa uutta pankkiunionia ja sen yhteistä kriisinratkaisumekanismia. Sen tehtävänä on varmistaa, että ongelmapankkien kriisinratkaisu sujuu hallitusti ja vaikuttaa mahdollisimman vähän reaalitalouteen sekä pankkiunioniin osallistuvien EU-maiden ja muiden maiden julkiseen talouteen.

Tehtävät

Kriisinratkaisuneuvoston päätehtävinä on

 1. vahvistaa säännöt ja menettelyt kriisinratkaisua varten
 2. tehdä pankkiunionissa päätöksiä, jotka koskevat kriisinratkaisua; vakiomenettelyn noudattaminen edistää markkinoiden luottamuksen säilymistä
 3. laatia uskottavia ja toteuttamiskelpoisia kriisinratkaisujärjestelyjä
 4. poistaa kriisinratkaisun esteitä ja lisätä Euroopan pankkijärjestelmän turvallisuutta
 5. minimoida kriisinratkaisun kustannukset ja välttää arvon tuhoutuminen paitsi, jos se on välttämätöntä kriisinratkaisutavoitteiden saavuttamiseksi
 6. tarjota merkittäviä etuja, jotka hyödyttävät veronmaksajia, pankkeja ja tallettajia
 7. edistää rahoitusalan ja talouden vakautta EU:n laajuisesti.

Hyötyjät

Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto pystyy toteuttamaan nopeita, asianmukaisia ja oikeasuhteisia toimia euroalueen pankkien elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelyjen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on välttyä tulevaisuudessa pankkien pelastustoimilta ja minimoida veronmaksajille ja reaalitaloudelle aiheutuvat kustannukset. Vastuu kriisinratkaisusta on ensi sijassa pankeilla itsellään.

Ks. myös

SRB:n avoimet työpaikat

Pankkiunioni

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi (SRM)  

Yhteydenotot

Nimi
Yhteinen kriisinratkaisuneuvosto (SRB)
Verkkosivusto
http://srb.europa.eu/
Postiosoite
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgia
Sosiaalinen media