Skip to main content
Single Resolution Board

Forbhreathnú

 • Ról: Bainc a bhfuil ag cliseadh orthu a réiteach go hordúil sa chaoi nach mbeidh ach tionchar íosta ar fhíorgheilleagar agus ar airgeadas poiblí na dtíortha rannpháirteacha, de chuid an Aontais agus eile.
 • Cathaoirleach: Elke König
 • Comhpháirtithe: Parlaimint na hEorpa, An Coimisiún Eorpach, Banc Ceannais na hEorpa (ECB), Údaráis Náisiúnta Réitigh (NRAanna), an tÚdarás Baincéireachta Eorpach (EBA)
 • Bunaithe: Eanáir 2015
 • Líon foirne: ar an gcéim tosaigh fós (Aidhm: 300 ar a mhéad go luath in 2017)
 • Suíomh: An Bhruiséil (an Bheilg)
 • Suíomh gréasáin: An Bord Réitigh Aonair

Is é an Bord Réitigh Aonair (BRA) údarás réitigh an Aontais Baincéireachta Eorpaigh nua. Tá sé ag croílár an Aontais Baincéireachta agus an tSásra Réitigh Aonair . Is é misean SRB bainc a bhfuil ag cliseadh orthu a réiteach go hordúil sa chaoi nach mbeidh ach tionchar íosta ar fhíorgheilleagar agus ar airgeadas poiblí na dtíortha rannpháirteacha, de chuid an Aontais agus eile.

A ndéanann sé

Is iad seo na príomhchúraimí atá air:

 • rialacha agus cur chuige a leagan síos maidir le réiteach eagraíochtaí
 • cinntí maidir le réiteach a ghlacadh laistigh den Aontas Baincéireachta i gcomhréir le cur chuige caighdeánach - rud a chuidíonn le muinín sa mhargadh a choinneáil
 • socruithe inchreidte féideartha le haghaidh réitigh a bhunú
 • deireadh a chur le bacainní ar réiteach, córas baincéireachta na hEorpa a dhéanamh níos sábháilte
 • costais réitigh a choinneáil chomh híseal agus is féidir, díluacháil a sheachaint murar gá é chun cuspóirí réitigh a bhaint amach
 • príomhshochair a chur ar fáil do cháiníocóirí, do bhainc agus do shealbhóirí taiscí
 • cobhsaíocht airgeadais agus eacnamaíoch a chur chun cinn ar fud an Aontais.

Iad sin a bhaineann leas as

Beidh an Bord Réitigh Aonair in ann gníomhú go gasta, go hiomchuí agus go comhréireach chun socruithe téarnaimh agus réitigh a bhunú do bhainc i limistéar an euro. Is é an cuspóir atá ann tarrthálacha a sheachaint as seo amach agus ualach an réitigh a chur ar na bainc, ar chostas fíorbheag don chainíocóir agus don fhíorgheilleagar.

Féach freisin

Poist le BRA

Aontas baincéireachta 

An Sásra Réitigh Aonair 

Teagmháil

Ainm
An Bord Réitigh Aonair (BRA)
Suíomh gréasáin
http://srb.europa.eu/
Seoladh poist
Treurenberg 22, 1049 Brussels, An Bheilg
Na meáin shóisialta