Skip to main content
Decentralizēta aģentūra

Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Single Resolution Board

Īss apraksts

 • Uzdevums: gādāt par noteikumiem atbilstīgu noregulējumu maksātnespējīgām bankām un citām finanšu iestādēm ar iespējami mazākām sekām reālajai ekonomikai un iesaistīto ES valstu un citu personu publiskajām finansēm
 • Priekšsēdētāja: Elke Kēniga
 • Partneri: Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas Centrālā banka (ECB), valstu noregulējuma iestādes (VNI), Eiropas Banku iestāde (EBA)
 • Dibināšanas gads: 2015. gada janvāris
 • Darbinieku skaits: joprojām izveides fāzē (Mērķis ir lielākais 300 darbinieku līdz 2017. gada sākumam)
 • Atrašanās vieta: Brisele (Beļģija).
 • Tīmekļa vietne: Vienotā noregulējuma valde

Vienotā noregulējuma valde (VNV) ir jauna, par noregulējumu atbildīga Eiropas banku savienības iestāde. Tā ir svarīgs banku savienības un tās vienotā noregulējuma mehānisma elements. Tās uzdevums ir gādāt par noteikumiem atbilstīgu noregulējumu maksātnespējīgām bankām ar iespējami mazākām sekām reālajai ekonomikai un iesaistīto ES valstu un citu personu publiskajām finansēm.

Ko šī iestāde dara?

Tās galvenie pienākumi ir šādi.

 • Izstrādāt standarta noteikumus un procedūras attiecībā uz finanšu iestāžu noregulējumu.
 • Lemt par noregulējumu banku savienībā saskaņā ar standarta procedūru, — lai vairotu uzticēšanos tirgum.
 • Ieviest uzticamus un īstenojamus noregulējuma pasākumus.
 • Novērst šķēršļus noregulējumam, lai Eiropas banku sistēmu padarītu drošāku.
 • Līdz minimumam samazināt noregulējuma izmaksas un izvairīties no vērtības iznīcināšanas, ja vien tas nav nepieciešams noregulējuma mērķu sasniegšanai.
 • Sniegt būtisku labumu nodokļu maksātājiem, bankām, ieguldītājiem.
 • Veicināt ES mēroga finanšu un ekonomikas stabilitāti.

Kas ir ieguvēji?

Vienotā noregulējuma valde varēs rīkoties ātri, atbilstīgi un samērīgi, lai noteiktu atveseļošanās un noregulējuma pasākumus eirozonas bankām. Mērķis ir turpmāk izvairīties no banku glābšanas pasākumiem un gādāt, lai noregulējuma slogu uzņemtos bankas un nodokļu maksātāju un reālās ekonomikas izmaksas būtu minimālas.

Skatīt arī

VNV vakances

Banku savienība 

Vienotais noregulējuma mehānisms (VNM) 

Kontaktinformācija

Nosaukums
Vienotā noregulējuma valde (VNV)
Tīmekļvietne
http://srb.europa.eu/
Pasta adrese
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Beļģija
Sociālie plašsaziņas līdzekļi