Skip to main content
Single Resolution Board

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Tiġi żgurata r-riżoluzzjoni b'mod ordnat ta’ banek li qed ifallu, b’impatt minimu fuq l-ekonomija reali u l-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi tal-UE parteċipanti u oħrajn
 • Chair: Elke König
 • Partners: Il-Parlament Ewropew, Il-Kummissjoni Ewropea, il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), l-Awtoritajiet Nazzjonali ta’ Riżoluzzjoni (ANR), l-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE)
 • Stabbilit: f'Jannar 2015
 • Numru ta’ persunal : Għadu fil-fażi tal-bidu (Għan: massimu ta’ 300 sal-bidu tal-201)7
 • Lokalità: Fi Brussell (il-Belġju)
 • Sit web: Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni

Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni (BUR) hu l-awtorità l-ġdida ta’ riżoluzzjoni tal-Unjoni Bankarja Ewropea. Hu element ewlieni tal-Unjoni Bankarja u l-Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni tagħha. Il-missjoni tiegħu hi li tiġi żgurata r-riżoluzzjoni b'mod ordnat ta’ banek li qed ifallu, b’impatt kemm jista' jkun possibbli minimu fuq l-ekonomija reali u l-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi tal-UE parteċipanti u oħrajn

Dak li tagħmel

Il-kompiti ewlenin tiegħu huma li:

 • jistabbilixxi regoli u proċeduri standard għar-riżoluzzjoni ta’ entitajiet
 • jieħu deċiżjonijiet dwar ir-riżoluzzjoni fi ħdan l-Unjoni Bankarja skont proċess standard - dan jgħin biex tinżamm il-fiduċja fis-suq
 • jistabbilixxi arranġamenti kredibbli u flessibbli ta’ riżoluzzjoni
 • ineħħi l-ostakli għal riżoluzzjoni, biex is-sistema bankarja fl-Ewropa tkun aktar sikura
 • jimminimizza l-ispejjeż tar-riżoluzzjoni u jevita d-distruzzjoni tal-valur ħlief jekk neċessarju sabiex jinkisbu l-objettivi tar-riżoluzzjoni
 • jipprovdi benefiċċji ewlenin għal dawk li jħallsu t-taxxa, il-banek u depożitanti
 • jippromwovi l-istabbiltà ekonomika u finanzjarji fl-UE kollha.

Min jibbenifika

Il-Bord Uniku ta’ Riżoluzzjoni se jkun kapaċi jaġixxi malajr, b’mod xieraq u proporzjonat biex jiġu stabbiliti arranġamenti ta’ rkupru u riżoluzzjoni għall-banek taż-żona tal-euro. L-għan hu li jiġi evitat aktar salvataġġ fil-futur u li jitqiegħed il-piż ta’ riżoluzzjoni fuq il-banek, bi spejjeż minimi għan-nies li jħallsu t-taxxi u għall-ekonomija reali.

Ara wkoll

Impjiegi tal-BUR

Unjoni Bankarja 

Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni (SRM) 

Kuntatt

Isem
Il-Bord Uniku ta' Riżoluzzjoni (BUR)
Sit web
http://srb.europa.eu/
Indirizz postali
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgium
Media soċjali