Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Decentralizovaná agentúra

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)

Single Resolution Board

Prehľad

 • Úloha: Zabezpečiť náležité riešenie krízovej situácie zlyhávajúcich bánk s minimálnym dosahom na reálnu ekonomiku a verejné financie zúčastnených krajín EÚ a ostatných krajín
 • Predseda: Elke Königová
 • Partneri: Európsky parlament, Európska komisia, Európska centrálna banka (ECB), vnútroštátne orgány pre riešenie krízových situácií, Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA)
 • Dátum zriadenia: Január 2015
 • Počet zamestnancov: Stále v počiatočnej fáze (Cieľ: maximálne 300 zamestnancov začiatkom roka 2017)
 • Sídlo: Brusel (Belgicko)
 • Webové sídlo: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB) je nový orgán európskej bankovej únie na riešenie krízových situácií. Je kľúčovým prvkom bankovej únie a jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Jej poslaním je zabezpečiť riadne riešenie krízovej situácie zlyhávajúcich bánk s čo najmenším dosahom na reálnu ekonomiku a verejné financie zúčastnených krajín EÚ a ostatných krajín.

Úlohy

Jej hlavné úlohy sú:

 • stanoviť štandardné pravidlá a postupy pre riešenie krízových situácií subjektov;
 • prijímať rozhodnutia o riešení krízových situácií v bankovej únii podľa štandardného postupu, čím pomáha udržať dôveru trhu;
 • vytvoriť spoľahlivé a uskutočniteľné mechanizmy riešenia krízových situácií;
 • odstrániť prekážky riešenia krízových situácií, aby bol bankový systém v Európe bezpečnejší;
 • minimalizovať náklady na riešenie krízových situácií a zabrániť poklesu hodnoty, okrem prípadu, že je to potrebné na dosiahnutie cieľov riešenia krízových situácií;
 • poskytnúť kľúčové výhody daňovníkom, bankám a vkladateľom;
 • propagovať celoeurópsku finančnú a hospodársku stabilitu.

Kto má z činnosti osoh

Rada pre riešenie krízových situácií bude schopná rýchlo, vhodne a primerane stanoviť opatrenia na ozdravenie a riešenie krízových situácií bánk eurozóny. Cieľom je zabrániť budúcim záchranám pomocou vonkajších zdrojov (tzv. bail-out) a preniesť bremeno riešenia na banky s minimálnymi nákladmi pre daňovníkov a reálnu ekonomiku.

Klikni tiež na...

pracovné miesta v SRB

banková únia 

jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) 

Kontakt

Meno/Názov
Jednotná rada pre riešenie krízových situácií (SRB)
Webové sídlo
http://srb.europa.eu/
Poštová adresa
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgicko
Sociálne médiá