Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Децентрализирана агенцияCdT

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Общ преглед

Центърът за преводи предоставя преводачески услуги и свързани с тях езикови услуги на агенциите, органите и институциите на ЕС и работи заедно с другите преводачески служби на Съюза.

С какво се занимава

Центърът за преводи предоставя езикови услуги на специализираните агенции и органи на ЕС, и по-специално:

 • превод, включително машинен превод, последван от пълна или лека редакция
 • редактиране на преводи
 • езикова редакция
 • терминологична работа
 • субтитриране на видеоматериали
 • транскрибиране
 • езикови консултации.

Центърът също така помага на преводаческите служби на другите институции и органи на ЕС, когато те са особено натоварени и във връзка с някои специални проекти.

Той работи с другите преводачески служби на ЕС в Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи с цел:

 • повишаване на ефективността на работните методи и инструменти
 • хармонизиране на процедурите на различните преводачески служби на ЕС
 • реализиране на икономии по отношение на преводите на равнище ЕС
 • сътрудничество по мащабни проекти, като например IATE — терминологичната база данни на ЕС.

И накрая, центърът помага за прилагането на стратегическата рамка на ЕС за многоезичието, чиято цел е развитие на езиковите умения на гражданите.

Как функционира

 • 70-те организации, които са клиенти на центъра, правят поръчки чрез специален интернет портал и получават фактури за предоставените услуги.
 • Поради разнообразието на областите на дейност на агенциите на ЕС центърът се занимава с множество специализирани текстове на различни езици на ЕС и на страни извън Съюза.
 • Центърът за преводи също така възлага работа на хиляди преводачи на свободна практика. Качеството на техните преводи се проверява от лингвистите на центъра, преди преводите да се изпратят на клиентите.

Допълнителна информация

Публикации

Стратегия на Центъра за преводи

Доклади за дейността и работни програми

Възможности за работа

Покани за участие в търг

Контакт

Име
Център за преводи за органите на Европейския съюз
Уебсайт
https://cdt.europa.eu/bg
Телефонен номер
+352 421 71 11
Факс
+352 421 71 12 20
Пощенски адрес
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Люксембург
Социални медии