Skip to main content
Децентрализирана агенцияCdT

Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

Logo of Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Преглед

Центърът за преводи предоставя преводачески услуги на агенциите и органите на ЕС и работи заедно с другите преводачески служби на Съюза.

С какво се занимава

Предоставя езикови услуги на специализираните агенции и органи на ЕС, и по-специално:

 • превод,
 • ревизия,
 • редакция,
 • терминологична работа,
 • видео субтитриране.

Центърът също така помага на преводаческите служби на другите институции и органи на ЕС, когато те са особено натоварени и при някои специални проекти.

Той работи с другите преводачески служби на ЕС в Междуинституционалния комитет по писмени и устни преводи, за да:

 • се повиши ефективността на работните методи и инструменти;
 • се приведат процедурите на различните преводачески служби на ЕС в съответствие помежду си;
 • се реализират икономии от превода на равнище ЕС;
 • сътрудничи по мащабни проекти като IATE — терминологичната база данни на ЕС.

И накрая, центърът помага за изпълнението на стратегическата рамка на ЕС за многоезичието, чиято цел е създаване на езикови умения на гражданите.

Как функционира

 • Клиенти на центъра са над 60 органа на ЕС, които поръчват преводи чрез специален онлайн инструмент и получават фактури за предоставените услуги.
 • Поради разнообразието на областите, покривани от агенциите на ЕС, центърът се занимава с множество специализирани текстове на различни езици на ЕС и на страни извън Съюза.
 • Центърът за преводи също така възлага работа на хиляди преводачи на свободна практика, качеството на чиито преводи се проверява от лингвистите на центъра, преди да се изпратят на клиентите.

Вижте също

Публикации

Стратегия на центъра

Доклади за дейността и работни програми

Възможности за работа

Покани за участие в търгове

Контакт

Център за преводи за органите на Европейския съюз

Уебсайт
Телефонен номер
+352 421 71 11
Факс
+352 421 71 12 20
Пощенски адрес
Bâtiment Drosbach, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Люксембург
Социални медии