Skip to main content
Decentralizovaná agenturaCdT

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Logo of Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Přehled

Překladatelské středisko poskytuje služby agenturám a institucím EU v Evropě a spolupracuje s dalšími překladatelskými službami EU.

Náplň činnosti

Poskytuje překladatelské služby specializovaným agenturám a institucím EU. Jedná se zejména o tyto služby:

 • překlad
 • revize
 • editace
 • terminologická práce
 • titulkování.

Středisko také pomáhá překladatelským službám ostatních orgánů a institucí EU v období mimořádného pracovního zatížení a při realizaci zvláštních projektů.

Dále spolupracuje s ostatními překladatelskými službami EU v rámci Interinstitucionálního výboru pro překlady a tlumočení s cílem:

 • zvýšit účinnost pracovních metod a nástrojů
 • sladit postupy jednotlivých překladatelských služeb EU
 • zvýšit celkovou efektivnost prostředků vynaložených na překlady v EU
 • spolupracovat na velkých projektech, např. terminologické databázi EU IATE.

V neposlední řadě středisko přispívá k realizaci strategického rámce EU pro mnohojazyčnost, jehož cílem je zvýšit znalost cizích jazyků mezi evropskou populací.

Způsob fungování

 • Více než 60 zákazníků střediska z řad agentur a institucí zadává žádosti o překlady prostřednictvím speciálního online nástroje. Poskytnuté služby jsou jim následně vyúčtovány.
 • Vzhledem k velké rozmanitosti oborů, kterými se jednotlivé agentury EU zabývají, musí středisko zvládnout řadu specializovaných textů psaných nejen v jazycích EU.
 • Středisko také využívá služeb tisíců externích překladatelů. Kvalita těchto překladů je před odesláním zákazníkovi kontrolována překladateli střediska.

Viz také

Publikace

Strategie střediska

Zprávy o činnosti a pracovní programy

Pracovní příležitosti

Nabídková řízení

Kontakt

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie

Internetové stránky
Telefonní číslo
+352 421 71 11
Číslo faxu
+352 421 71 12 20
Poštovní adresa
Bâtiment Drosbach, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Lucembursko
Sociální média