Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencijaCdT

Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)

Translation Centre for the Bodies of the European Union

Pregled

Prevoditeljski centar pruža usluge prevođenja i srodne jezične usluge agencijama, tijelima i institucijama EU-a u cijeloj Europi i surađuje s ostalim prevoditeljskim službama EU-a.

Čime se bavi?

Specijaliziranim agencijama i tijelima EU-a pruža jezične usluge, među njima posebno:

 • prevođenje, uključujući strojno prevođenje nakon kojeg slijedi puna ili djelomična naknadna lektura
 • reviziju
 • lekturu
 • rad na terminologiji
 • podnaslovljivanje videozapisa
 • transkripciju
 • jezično savjetovanje.

Centar usto pomaže prevoditeljskim službama drugih institucija i tijela EU-a kad su pod iznimno velikim radnim opterećenjem te tijekom posebnih projekata.

Isto tako, surađuje s ostalim prevoditeljskim službama EU-a u okviru Međuinstitucijskog odbora za pismeno i usmeno prevođenje kako bi:

 • radne metode i alati postali učinkovitiji
 • radni postupci različitih prevoditeljskih službi EU-a bili usklađeni
 • ukupni troškovi prevođenja u EU-u bili manji
 • surađivali na velikim projektima kao što je IATE, terminološka baza podataka EU-a.

Naposljetku, Centar pomaže u provedbi strateškog okvira EU-a za višejezičnost, čiji je cilj poboljšati jezične vještine građana.

Kako to funkcionira?

 • Centar radi za više od 70 tijela, koja narudžbe šalju putem namjenskog internetskog portala i kojima se potom ispostavlja račun za pružene usluge.
 • S obzirom na raznolikost područja u kojima rade agencije EU-a, u Centru se prevode brojni specijalizirani tekstovi i na službenim jezicima EU-a i na ostalim jezicima.
 • Centar dio posla dodjeljuje i tisućama prevoditelja vanjskih suradnika, čiju kvalitetu rada provjeravaju lingvisti Centra prije isporučivanja prijevoda klijentima.

Više informacija

Publikacije

Strategija Centra

Izvješća o radu i programi rada

Mogućnosti zapošljavanja

Pozivi na podnošenje ponuda

Kontakt

Ime
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije
Internetska stranica
https://cdt.europa.eu/hr
Broj telefona
+352 421 71 11
Broj telefaksa
+352 421 71 12 20
Poštanska adresa
Bâtiment Technopolis Gasperich, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luksemburg
Društvene mreže