Skip to main content
Decentralizēta aģentūraCdT

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs (CdT)

Logo of Translation Centre for the Bodies of the European Union (CdT)

Īss apraksts

Tulkošanas centrs sniedz tulkošanas pakalpojumus ES aģentūrām un struktūrām un strādā kopīgi ar citiem ES tulkošanas dienestiem.

Ko šī iestāde dara?

Tas nodrošina lingvistiskus pakalpojumus ES specializētajām aģentūrām un struktūrām, piemēram:

 • tulkošanu,
 • pārskatīšanu,
 • rediģēšanu,
 • terminoloģijas darbu,
 • videomateriālu subtitrēšanu.

Centrs arī palīdz citu ES iestāžu un struktūru tulkošanas dienestiem, kad tie ir īpaši pārslogoti, un īpašos projektos.

Tas sadarbojas ar citiem ES tulkošanas dienestiem Iestāžu rakstiskās un mutiskās tulkošanas komitejā:

 • lai uzlabotu darba metožu un instrumentu efektivitāti;
 • lai panāktu, ka dažādo ES tulkošanas dienestu procedūras ir savstarpēji atbilstīgas;
 • lai ES struktūrās, kas nodarbojas ar tulkošanu, ietaupītu līdzekļus;
 • lai sadarbotos tādos vērienīgos projektos kā IATE — ES terminoloģijas datubāze.

Visbeidzot, Centrs palīdz īstenot ES stratēģisko dauzvalodības ietvaru, kura mērķis ir uzlabot iedzīvotāju valodu prasmes.

Kā šī iestāde strādā?

 • Centra klienti, kuru ir vairāk nekā 60 ES struktūras, pasūta tulkojumus, izmantojot speciālu tiešsaistes rīku, un saņem rēķinus par sniegtajiem pakalpojumiem.
 • Tā kā ES aģentūras darbojas visdažādākās jomas, Centrs strādā ar dažādiem specializētiem tekstiem daudzās ES un ārpussavienības valstu valodās.
 • Centrs tulkošanas darbā iesaista tūkstošiem līgumtulkotāju, kuru darba kvalitāti pirms nosūtīšanas klientam pārbauda Centra speciālisti.

Skatīt arī

Publikācijas

Centra stratēģija

Darbības pārskati un darba programmas

Karjeras iespējas

Publiskā iepirkuma konkursi

Kontaktinformācija

Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs

Tīmekļvietne
Tālruņa numurs
+352 421 71 11
Faksa numurs
+352 421 71 12 20
Pasta adrese
Bâtiment Drosbach, 12E rue Guillaume Kroll, 1882 Luxembourg, Luksemburga
Sociālie plašsaziņas līdzekļi